Het akkoord geldt enkel voor dit jaar door de budgettaire impact.