Weet jij hoe gevaarlijk mestgassen zijn?

1 februari 2022

Omdat de gevaren van mestgassen vaak onderschat worden, gebeuren er geregeld ongevallen, niet zelden met een dodelijke afloop voor mensen en dieren. Mestgassen komen voornamelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag loop je grote risico’s. Aan de hand van een sensibiliseringsfilm brengen wij de voornaamste aanbevelingen in beeld voor het veilig mixen van mest.

De veehouderij is op het vlak van de bedrijfsgrootte de laatste decennia sterk geëvolueerd. De bedrijven produceren nu een aanzienlijke hoeveelheid mest, die ze bovendien gedurende een lagere periode moeten opslaan. Als gevolg van natuurlijke processen worden er tijdens die opslag gassen gevormd, meestal in kleine concentraties. Gedurende deze stockageperiode zullen er zich in de mestkelder bepaalde concentraties aan mestgassen opstapelen. Het spreekt voor zich dat het betreden van mestkelders waarin zich dergelijke gassen hebben opgehoopt niet zonder gevaar is. Het is zelfs levensgevaarlijk!