Water+Land+Schap in de Velpevallei

27 oktober 2022

Op maandag 10 oktober stelde projectcoördinator Elien Van Hunsel van Regionaal Landschap Zuid-Hageland het programma Water+Land+Schap in de Velpevallei voor aan onze leden uit de regio.

De Velpevallei begint in Bierbeek en loopt via Boutersem, Glabbeek en Kortenaken tot in Halen. In de periode 2023-2025 zal er in de vallei gewerkt worden aan heel wat acties rond water.

Drie Velpe-ambities omvatten de doelstellingen van de acties:

  • Klimaatrobuuste vallei met een groot waterbergend vermogen en aandacht voor droogte, een verbeterde waterkwaliteit en biodiversiteitsversterking;
  • Klimaatrobuuste en duurzame landbouw met een betere waterhuishouding en aandacht voor erosiebestrijding;
  • Waterbeleving bevorderen door de focus op toegankelijkheid en inzet op sensibilisatie en communicatie.

Iedereen in de zaal bevestigde dat water een actuele problematiek is en dat we waar nodig acties moeten ondernemen en toekomstgericht moeten werken. Daarbij was er ook een duidelijk signaal dat projecten als dit in overleg met de lokale landbouwers moeten gebeuren en geen top-downverhaal mogen worden. Er was vraag naar open, duidelijke en proactieve communicatie over de acties in de Velpevallei die moeten komen vanuit de trekkende partners van het project. 60% van het projectgebied zijn landbouwgebruikspercelen, landbouwers zijn aldus een onmisbare partner in dit project en willen dan ook zo erkend worden. We zullen de vraag naar communicatie en overleg met de betrokken landbouwers actief blijven stellen en erop toezien dat aan deze terechte vraag tegemoetgekomen wordt.

Met vragen kan je terecht bij elien.vanhunsel@rlzh.be of stuur een mailtje naar Mieke.