Een landbouwster probeert zo duurzaam mogelijk om te gaan met water maar komt in een droge zomer toch water te kort. Iets verder in de buurt loost een bedrijf het regenwater met honderden liters tegelijk van het dak via de regenpijp dat in het riool verdwijnt.

Wat een mooie samenwerking zou het zijn als de landbouwster het verloren hemelwater van het bedrijf kon inzetten om samen winst te halen uit water. Met de WaterAtlas, die VITO vanuit het project Vlaanderen WaterProof ontwikkelde, vindt de landbouwster in een oogopslag welke bedrijven in haar buurt kunnen meewerken aan een duurzame oplossing voor haar waternood. Zo realiseren we opnieuw een deeltje van de Blue Deal-ambitie om de waterkringlopen verder te sluiten.

De WaterAtlas is een interactieve kaartentool van Vlaanderen die professionelen, maar bij uitbreiding iedereen, gratis kunnen raadplegen en die inzicht geeft in het potentieel van verschillende alternatieve waterbronnen. Op wateratlas.be maken kaarten de match tussen een lokale alternatieve waterbron en een lokale watervraag. Deze duurzame waterbronnen kunnen zowel grootschalig hemelwateropvang zijn als behandeld afvalwater. De lokale watervraag kan zowel gaan over huishoudens, bedrijven als landbouw.

Een mooi voorbeeld is de industrie in de groenten- en fruitstreek. Die biedt een enorm potentieel om gezuiverd industrieel afvalwater of hemelwater een nieuwe bestemming te geven voor irrigatie in de nabije land- of tuinbouw. Iedereen kan in zijn eigen regio nagaan waar er grote vraag is en een groot aanbod, en of die op elkaar af te stemmen zijn.

Je vindt de tool hier.

Bron: Boerenbond.