Er zijn op dit ogenblik heel wat seizoenwerknemers aan het werk op onze bedrijven. Dat zal in de komende weken nog aanhouden. Zorg ervoor dat er elke dag, voor de aanvang van het werk, een dimona-aangifte is gebeurd.

Er moet ook een gelegenheidsdocument zijn maar dit formulier is eigenlijk een document voor de werknemer. Deze kaart moet niet ingevuld zijn voor de aanvang van het werk. Soms wordt, in overleg met de werknemer, de plukkaart door de werkgever bijgehouden. De werkgever moet de kaart in principe een keer per week verifiëren en paraferen.

Wanneer er geen dimona zou gebeurd zijn of in het geval die laattijdig is, kunnen de gevolgen vrij zwaar zijn:

  1. Er is een strafrechtelijke inbreuk die kan vervolgd worden voor de strafechter. In de meeste gevallen wordt zo’n dossier door de arbeidsauditeur geseponeerd. Dit houdt in dat er geen procedure voor de strafrechter komt. Het dossier wordt dan wel overgemaakt aan het ministerie van Arbeid dat een administratieve geldboete kan opleggen. Je kan als werkgever altijd vooraf jouw verweermiddelen indienen. Zo’n boete kan al vrij vlug oplopen tot +/_ 1000 euro per werknemer.
  2. Je verliest de voordelige RSZ-berekening die eigen is aan de seizoenregeling. Dit houdt in dat voor de betrokken werknemer voor het volledige kalenderjaar, de sociale bijdragen worden herberekend alsof het zou gaan over een vaste werknemer. Deze persoon kan in hetzelfde  jaar bij dezelfde werkgever niet meer in de seizoenregeling worden aangegeven. De impact van deze herberekening is afhankelijk van het aantal dagen seizoenarbeid die reeds gepresteerd zijn.
  3. Er wordt een solidariteitsheffing opgelegd gelijk aan drie keer de sociale bijdragen berekend op het minimumloon in België. Deze heffing bedraagt ongeveer 3.993,39 euro per persoon. Deze bijdrage kan verminderd worden voor zover men kan aantonen dat de betrokken seizoenwerknemer nog geen drie maanden op het bedrijf aan het werk was. Dit moet met objectieve en externe bewijselementen ( b.v. bewijs van aankomst in het land, leveringsdocumenten van b.v. fruit… ) aangetoond worden.
De teller in dimona wordt binnenkort aangepast

Wanneer een seizoenwerknemer zich aanbiedt om te werken, weet men niet altijd zeker of die persoon al dan niet al heeft gewerkt in hetzelfde jaar bij een andere werkgever. En, die onzekerheid neemt toe naarmate het jaar vordert. De plukkaart die een vorige werkgever afgeleverd heeft, wordt ook niet altijd voorgelegd. In zo’n situatie kan men gebruik maken van de tool green@work.

Deze teller is enkele jaren geleden ontwikkeld en kan geraadpleegd worden op de website van de RSZ. Via deze tool kan men aan de hand van het rijksregisternummer van de werknemer zien hoeveel dagen seizoenarbeid reeds gepresteerd heeft en dus ook hoeveel dagen er nog overblijven in dat jaar. De teller biedt voor de bedrijven een grote rechtszekerheid. Voor 2023 staat de teller voorlopig nog op 65 dagen. Zodra het K.B. goedgekeurd is inzake de 100dagen, wordt de teller aangepast naar dit aantal dagen.

Bron: Boerenbond.