Waarom moet ik aansluiten bij het Fonds Gezondheidszorgen ?

13 maart 2023

Rond deze periode starten we weer de campagne voor het Fonds Gezondheidszorgen voor 2023. We zijn hier enkele jaren geleden mee gestart om ervoor te zorgen dat seizoenmedewerkers die uit de nieuwe lidstaten komen, verzekerd blijven voor gezondheidszorgen in het geval zij hier in ons land medische bijstand nodig hebben.

Het is namelijk zo dat, om recht te behouden op de tussenkomst van de wettelijke regeling inzake medische kosten, er een minimumloon moet betaald zijn waarop sociale zekerheidsbijdragen zijn berekend. Aangezien de seizoenwerknemers alleen voor een korte periode naar België komen én omdat de sociale bijdragen op een forfaitair dagbedrag berekend worden, komt men niet altijd aan dit minimum loon.

In dit geval wordt via de mutualiteit een extra premie aangerekend om onder de wettelijke waarborgen te kunnen blijven. Om die redenen hebben wij het Fonds Gezondheidszorgen opgericht. Het is een aanbod dat alleen geldt voor de leden Boerenbond en AVBS. Het is ook een vrijwillig systeem. De leden kiezen zelf of ze toetreden of niet.

De regeling heeft alleen betrekking op de tussenkomst inzake medische kosten. Het gaat dus over een consultatie bij een arts of in een ziekenhuis, over de aankoop van medicatie, over een ziekenhuisopname… Het gaat evenwel niet over de toekenning  van een ziekte-uitkering en evenmin over een hospitalisatieverzekering. De betrokken werknemer zal ook altijd het remgeld moeten ten laste nemen, zoals de Belgen zelf.

De regeling geldt ook alleen voor de seizoenwerknemer zelf en niet voor zijn familieleden. Er is ook steeds een band met de tewerkstelling bij een werkgever die lid is van Boerenbond/AVBS. Wanneer een lid van Boerenbond/AVBS bij het Fonds aansluit, heeft hij de zekerheid dat voor het lopende jaar alle seizoenwerknemers in orde zijn wat de wettelijke verzekering medische kosten betreft. Wanneer een extra premie verschuldigd is, wordt die betaald vanuit het Fonds. Aan elke werkgever wordt gevraagd om 6 euro per seizoenwerknemer te storten in het Fonds. Hiermee worden die premies gefinancierd.        

Hoe kan ik toetreden tot het Fonds?

Werkgevers die vroeger al bij het Fonds waren aangesloten, zullen normaal deze week een mail of brief krijgen met al een berekende premie voor 2023: de 6 euro per persoon wordt berekend op  basis van het aantal seizoenwerknemers dat je als werkgever in 2022 tewerkstelde. Op die manier kunnen wij de premie in één keer opvragen in het begin van het jaar. Het zijn evenwel de seizoenwerknemers die dit jaar komen werken, die moeten verzekerd zijn.

Vandaar, dat het belangrijk is om de namen van deze personen ook door te geven aan CM-Limburg. Wanneer dit dezelfde werknemers zijn als in de vorige jaren, moet je alleen de aanvang van de nieuwe tewerkstelling meedelen. Wanneer je als werkgever vroeger nog niet aangesloten was, kan dat ook voor de eerste keer in 2023. Hiervoor kan je contact opnemen met het Fonds Gezondheidszorgen via het volgend mailadres Fgbb@boerenbond.be       

Bron: Boerenbond.