Menu

Vorming Pensioenleergang: beredeneerd met pensioen gaan

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
​Met pensioen gaan is een grote beslissing. Maar op een gegeven moment kan, mag of moet je de beslissing nemen wanneer je loopbaan zal stoppen. Op minder dan drie dagen krijg je alle inzichten mee die jou helpen om de juiste beslissingen te nemen, op maat van jouw situatie en bedrijf.

Sandra Werix, consulent dienstbetoon

Drie intensieve dagen

De verschillende aspecten die met een stopzetting van het bedrijf en een pensionering te maken hebben, komen aan bod. We starten met een reflectiemoment waarin we even stilstaan bij het feit hoe je de juiste beslissing kan nemen en hoe je hier ook gelukkig mee kan zijn.

De volgende twee dagen gaan heel intensief over praktische zaken: hoe kan je een successieplanning maken en regel je je eigendommen in het kader van het nieuwe erfrecht? Maar ook gaan we dieper in op het pensioen zelf: kan je vervroegd met pensioen gaan, hoeveel pensioen ontvang je dan, mag je nog een toegelaten bezigheid hebben, hoe werkt dat … ?

Daarnaast zal er ook aandacht gegeven worden aan de concrete stopzetting, verkoop, overdracht van productierechten, alternatieven voor de gebouwen, verhuur van de gronden en andere praktische zaken.

Tijd voor discussie en ervaringsuitwisseling

Aangezien de cursus in zijn geheel te volgen is in een beperkte groep is het zeker een meerwaarde dat je onderling met collega’s kan discussiëren en ervaringen uitwisselen. Het brengt je vaak op andere ideeën en inzichten.

Deze cursus volg je volledig, individueel of als koppel. Deze laatste wijze is aan te bevelen.

Ook als je pas over enkele jaren de pensioenleeftijd bereikt kan het al veel stof tot nadenken geven en heb je ruim de tijd om alles grondig te regelen.

 

Praktisch

Dag 1: 23 januari van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Winning in Lummen

Dag 2: 30 januari van 9.30 uur tot 16.30 uur in Boerenbondcentrum in Genk

Dag 3: 6 februari van 9.30 uur tot 16.30 uur in Genk

 

Inschrijven is verplicht via limburg@boerenbond.be of op 011 30 37 00 (ten laatste op 17 januari). De kostprijs voor leden bedraagt 75 € pp of 135 € per koppel (inclusief 2 warme maaltijden en drank). De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op rekening van  provinciaal bestuur Boerenbond Limburg BE12 7360 0257 3392.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Thema: