Voorwaarden voor energiesteun versoepeld

30 januari 2023

Vlaamse bedrijven die het erg moeilijk hadden als gevolg van de energiecrisis konden voor het laatste kwartaal van vorig jaar reeds energiesteun aanvragen. De Vlaamse regering beslist wellicht volgende week dat die steunregeling ook voor het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar komt, maar komt met deze boodschap nu al naar buiten. Enkele van de strikte voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om van de steun te kunnen genieten, zullen worden bijgestuurd. 

Te hoge toetredingsdrempels voor eerste steunperiode 

De energiesteun voor het laatste kwartaal van 2022 kon in eerste instantie aangevraagd worden tot 16 januari, maar de aanvraagperiode werd verlengd tot 28 februari (12u). Het liep tot nu toe echter nog geen storm op deze steunregeling, wellicht omwille van de strikte voorwaarden waaraan bedrijven moesten voldoen alvorens ze nog maar aanspraak konden maken op de steun. Zo kwamen enkel ondernemingen met een operationeel verlies (negatieve EBITDA) in het laatste kwartaal van 2022 in aanmerking en moesten je prijzen voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2021.  

Versoepeling van de voorwaarden 

De strikte voorwaarden leidden ertoe dat er heel wat bedrijven waren die wel in de problemen kwamen door de hoge energieprijzen, toch geen gebruik konden maken van de steunregeling. Om meer bedrijven in aanmerking te laten komen voor de energiesteun, besliste minister Jo Brouns om de eisen toch enigszins te versoepelen. De tabel hieronder somt alle voorwaarden op, zowel deze die golden voor het laatste kwartaal van 2022, als de nieuwe voorwaarden die in het eerste kwartaal van 2023 zouden worden gehanteerd. Aanpassingen worden in het vet weergegeven.

Tabel.
tabel1.JPG
Hoeveel steun kan je krijgen? 

De steun wordt berekend als een percentage van de ‘in aanmerking komende meerkost’. Wat dat percentage en die meerkost is, moet op bedrijfsniveau bepaald worden. 

Het percentage hangt af van hoe energie-intensief je bedrijf is. Energie-intensieve bedrijven, dat zijn bedrijven waarvan de energie-uitgaven minstens 3% vertegenwoordigden van de omzet behaald tijdens het kalenderjaar 2021, krijgen 30% van de meerkosten. Het steunplafond wordt voor deze bedrijven op € 4 miljoen gelegd. Voor de meeste andere bedrijven ligt het steunpercentage op 25% van de meerkosten, en het maximum op € 500 000.  

Om de in aanmerking komende meerkost te bepalen, moet je weten wat de energieprijs is die je vandaag betaalt, en wat de gemiddelde energiekost is die je in 2021 betaalde. De in aanmerking komende meerkost waarop het steunpercentage wordt toegepast, is immers pas de energie-uitgave die je vandaag hebt die bóven 150% van je gemiddelde energiekost van 2021 valt. De berekening gebeurt apart voor elektriciteit en gas. Bovendien mag de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die worden gebruikt om de meerkost te berekenen niet meer zijn dan 70% van het verbruik in dezelfde maand in 2021. Ook moet in deze berekening rekening gehouden worden met de energieopbrengsten van een bedrijf, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf ook elektriciteit verkoopt. 

Hoe energiesteun aanvragen? 

De aanvraag voor de energiesteun voor het laatste kwartaal van vorig jaar (en dus op basis van de oude voorwaarden!) kan dus nog gebeuren tot en met 28 februari 2023 (12 uur). Dat kan via de VLAIO-website. Laat je bij het aanvragen van de steun begeleiden door je adviesbureau. 

Wanneer er meer geweten is over de aanvraagperiode voor het eerste kwartaal van 2023 (en de definitieve beslissing van de Vlaamse regering), houden we je uiteraard op de hoogte. 

Meer info? 

Alle informatie over de energiesteun vind je ook terug op de website van VLAIO