ffv

Vooruitzichten EU-landbouwmarkten beter dan in het najaar 2022

6 april 2023

De vooruitzichten van de Europese landbouwmarkten op korte termijn zijn dit voorjaar beter dan deze van het najaar. Toch blijven de oorlog in Oekraïne en de weersomstandigheden voor grote onzekerheden zorgen.

“Het wordt moeilijke om nog voorspellingen te doen, zelfs op korte termijn,” aldus de Europese Commissie in haar jongste ‘outlook’. De gevolgen van de oorlog voor de kosten van onder meer energie en toeleveringsproducten zijn weliswaar verminderd maar niet voorbij.

Anderzijds zorgen uitzonderlijke weersomstandigheden er wereldwijd voor dat wereldmarkten en dus ook Europese markten zeer onzeker zijn. De Europese Commissie verwijst naar de uitzonderlijke droge winter, niet alleen in Europa, ook elders in de wereld. Bovendien blijken wereldweerfenomenen zoals La Nina langer te duren dan verwacht. La Nina en El Nino zijn weersfenomenen waar boeren op vele plaatsen in de wereld aan gewend zijn. Zij houden er dan ook rekening mee in hun teeltplan. D Als gevolg van de klimaatverandering krijgen deze weersfenomenen echter kuren. Hetzelfde kan gezegd worden van de grote en kleine regenseizoenen en moessons. Boeren op vele plaatsen in de wereld weten dan ook niet meer wanneer moet gezaaid worden. In Europa valt dat nog mee.  

Weg geëffend voor nieuwe veredelingstechnieken

Met de ondertekening van een koninklijk besluit inzake Genetic Technology (Precision Breeding) werd in het VK het licht op groen gezet voor de toepassing van nieuwe genetische gewasveredelingstechnieken zoals CRSIP die zeer ‘precies’ of gericht werken. Bij CRISP wordt enkel gebruik gemaakt van eigen genetisch materiaal in tegenstelling tot de klassieke ggo’s. Het besluit is voor het VK na de brexit een eerste belangrijke afwijking van de Europese regelgeving. De stap komt niet onverwacht. Britten zijn altijd voorstanders geweest van het gebruik ggo’s.

De Europese ggo-wetgeving is (te) streng en geeft geen ruimte voor productie van ggo-gewassen in de EU terwijl er wel ggo-gewassen kunnen worden ingevoerd. In de ‘van boer tot bord-strategie’ belooft de Europese Commissie nochtans de Europese wetgeving te zullen aanpassen om zogenaamde NBT (New Plan-Breeding Techniques) zoals CRISP toe te laten. Maar het debat verloopt zeer stroef gelet op de grote tegenstand. NBT’s lossen niet alle problemen op voor de landbouw maar kunnen bijdragen aan nieuwe gewassen die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben en klimaatrobuuster zijn. Want ook dat wordt van de landbouw in de ‘van boer tot bord-strategie’ verwacht.

Helft wereldbevolking gelinkt aan voedselproductie

Wij zijn in de wereld sinds kort met 8 miljard mensen. De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (VN), berekende voor het eerste hoeveel mensen van ver of nabij betrokken zijn bij de voedselproductie. Zo zijn 1,23 miljard mensen rechtstreeks betrokken bij de voedselproductie. Echter meer dan driemaal zoveel of de helft van de wereldbevolking is op een of andere manier betrokken bij de voedselsystemen. Dat kan op allerlei manieren zijn.

Dat kan desnoods zelfs via hun partner of andere huisgenoten zijn. Van de 1,23 miljard rechtstreeks betrokkenen werken 857 miljoen mensen in de primaire productie of de land- en tuinbouwbouwsector zelf. 375 miljoen werken in sectoren ‘off-farm’. Dat is de onmiddellijke toeleverings- en/of verwerkende sector. Anderen vinden we verderop in het voedselsysteem terug. Meteen is gezegd dat bij voedselproductie heel wat meer mensen komen kijken dan enkel de boer en de tuinder en zijn onmiddellijke omgeving. Zij hebben weliswaar allemaal een boer en een tuinder nodig voor hun tewerkstelling en inkomen. Is dat ook omgekeerd zo?  

Bron: senior writer Jacques Van Outryve.