Voorschot gekoppelde steun voor zoogkoeien wordt niet uitbetaald

7 december 2023

In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt er dit jaar geen voorschot op de zoogkoeienpremies uitbetaald. Door de vernieuwde regeling van de steun voor de zoogkoeien moet er voldaan worden aan een aantal instapvoorwaarden.

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt aangegeven dat er voor Europa geen voorschotbetaling kan worden voorzien zolang de controles op deze voorwaarden niet zijn afgerond. Deze kunnen volgens het departement niet voor het einde van het jaar afgerond worden omdat een aantal ecoregelingen waarmee er punten kunnen worden verdiend een heel jaar moet worden aangehouden.

Vanuit Boerenbond hebben we uitdrukkelijk gevraagd om toch een voorschot betaling te kunnen doen, niet alleen in 2023 maar ook de volgende jaren. Dit voorschot is immers voor heel wat zoogveehouders belangrijk om de liquiditeitspositie op hun bedrijf onder controle te houden. Zeker omdat er bij het jaareinde heel wat extra kosten zijn voor de veehouders. Minister Brouns besliste wel dat eind december 95% van de betalingsrechten zal worden uitbetaald. Boerenbond blijft ijveren om in de toekomst terug een voorschot betaling van de gekoppelde steun voor de zoogkoeien te verkrijgen.