Voorlopige vaststelling GRUP Vallei van de Kleine Nete

31 januari 2023

De Vlaamse regering heeft vorige week het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de Vallei van de Kleine Nete goedgekeurd. Daarmee komt er 700 hectare bijkomende natuur en bos en wordt 1260 hectare vastgelegd als landbouwgebied.

Voorlopige vaststelling

Het GRUP omvat de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk. Het gaat om het grondgebied van zeven gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen.

De beslissing van de Vlaamse regering van afgelopen vrijdag 20 januari 2023, is een voorlopige vaststelling van het GRUP. In het verleden is dit dossier vanuit de Boerenbondstructuren van dichtbij opgevolgd met diverse inspraakreacties tot gevolg.

Momenteel bereiden wij ons voor op het openbaar onderzoek. We maken een inhoudelijke analyse en bekijken met de betrokken bedrijfsgilden of we bezwaar zullen aantekenen.

GRUP Kleine Nete
GRUP Kleine Nete
Deelgebieden

Het GRUP wordt opgedeeld in volgende deelgebieden:

  • Graafweide‐Schupleer;
  • Voormalige Britse basis en De Troon;
  • Kempense Heuvelrug en vallei van de Kleine Nete stroomafwaarts Herentals (Heiken, Lentehei, Vuilvoort, Peertsbos);
  • De vallei van de Aa;
  • Vallei van de Kleine Nete stroomopwaarts Herentals (Hellekens, Koulaak, Olens Broek‐Langdonken, Zavelbos, Bleek, Schoutenheide‐Snepkensvijver)
  • Kleine Nete Kasterlee‐Geel;
  • De Zegge;
  • Gerheze‐Doffen;
  • Hezewijk‐Schaatsbergen.

Met de betrokken bedrijfsgildes bekijken we waar de knelpunten in dit dossier liggen en wat onze standpunten zijn die we formuleren in de inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek.

Daarnaast geven we indien gewenst ook bijstand aan individuele leden in het kader van het in kaart brengen van de gevolgen van dit GRUP voor hun bedrijf en het indienen van een bezwaar.