gb

Voorkom verlies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater

5 mei 2023
Dit voorjaar kwamen er heel wat meldingen binnen van de overschrijding van chloormequat en glyfosaat in water.