Volgende fase GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa

4 mei 2023

Na enkele intense weken waarin het openbaar onderzoek liep voor dit GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) staan we nu in de volgende fase van dit dossier. Laten we eerst even terugblikken naar wat er allemaal gebeurd is voor we kijken naar het verdere verloop van dit dossier.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er verschillende infovergaderingen georganiseerd, vonden twee zitdagen plaats en werd een algemeen bezwaar opgemaakt. Er werden verscheidene individuele bezwaren ingediend, de betrokken bedrijfsgildes dienden overkoepelende bezwaren in en er was een algemeen bezwaar dat werd ingediend door het provinciaal bestuur van Antwerpen. In dit laatste bezwaar hebben we zowel onze bezorgdheden per deelgebied als in het algemeen geformuleerd. Er wordt onder andere gevraagd om geen bijkomend VEN-gebied aan te duiden, huiskavels voldoende uit te tekenen, geen bijkomende voorwaarden op te leggen binnen de stedenbouwkundige voorschriften en om de deelgebieden Vallei van de Kleine Nete stroomopwaarts Herentals, Kleine Nete Kasterlee-Geel en de Zegge uit het plan te halen. Rond deze deelgebieden loopt er momenteel namelijk nog een studie die de impact van de verhoging van de waterstand in de Zegge op de omliggende gebieden moet onderzoeken. Zonder de uitslag van deze studie, kan er volgens ons geen beslissing worden genomen over de bestemmingen van deze gebieden binnen dit GRUP.

Wat nu?

Als volgende stap in dit dossier zal het planteam eerst alle bezwaren bekijken en overlopen. Hier kunnen dan mogelijke aanpassingen aan de plannen of de tekst uit voortvloeien. Vervolgens wordt het dossier met de bezwaren voorgelegd aan de Vlaamse regering en moet zij de definitieve beslissing nemen. Officieel moet de beslissing van de Vlaamse regering ten laatste 180 dagen na het eindigen van het openbaar onderzoek worden genomen. Dit betekent dat we ten laatste meer weten binnen 6 maanden. Er wordt verwacht dat dit GRUP ten vroegste in september aan de regering zal worden voorgelegd.

In de komende periode zullen wij zeker niet stilzitten en proberen om druk uit te oefenen opdat er voldoende rekening wordt gehouden met onze bezwaren binnen dit dossier. Bij nieuwigheden, horen jullie van ons.

Maries Van Eetvelde, regioconsulent