gb

Vogelgriep: wat is de stand van zaken, ook wereldwijd?

29 mei 2023
Grote kolonies van kokmeeuwen krijgen te maken met vogelgriep. Els Goossens, adviseur diergeneeskunde, geeft uitleg.