Vogelgriep vastgesteld op vermeerderingsbedrijf in Diksmuide

1 december 2023

Het FAVV laat weten dat er een besmetting met het hoog pathogene H5N1-virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf in Diksmuide (deelgemeente Esen) in West-Vlaanderen. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met 2 stallen met in het totaal 20.000 moederdieren, die vandaag nog worden geruimd.

Het onderzoek naar de besmettingsbron loopt nog maar het staat zo goed als vast dat het om een introductie vanuit de wilde vogels gaat. Belangrijk is dat de ziekte, door de alertheid van de pluimveehouder, in een vroeg stadium is ontdekt. Dat is van cruciaal belang voor de verdere bestrijding van de ziekte.

Rond de besmette site worden de gebruikelijke zones met een straal van 3 km (beschermingszone) en 10 km (bewakingszone) afgebakend. De zones liggen volledig in West-Vlaanderen. In de 3 km-zone liggen nog 3 andere pluimveebedrijven en in de 10-km-zone bevinden zich 36 pluimveehouderijen.

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht, o.a.:

  • De bedrijven die nieuw binnen de nieuwe afgebakende gebieden liggen dienen zo snel als mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE. Deze informatie ( adres en contactgegevens, beslagnummer(s), opzet datum, aantal dieren,...) mag per mail bezorgd worden aan het FAVV of je mag het blanco formulier (zie verder) gebruiken dat je bij de link vindt;
  • Afschermen/ophokken van alle pluimvee in de beide zones en van andere gehouden vogels in de beschermingszone;
  • Verhoogd toezicht en striktere bioveiligheidsmaatregelen;
  • Verbodsbepalingen omtrent veel pluimveeactiviteiten (vervoersverbod pluimvee, vogels, broedeieren, vlees, mest/drijfmest/strooisel);
  • Verbod op verzamelingen van pluimvee en vogels.

De eerste derogaties voor het afvoeren van slachtpluimvee en broedeieren worden van kracht op woensdag 6 december. Voor consumptie-eieren kan de afvoer wel verder plaatsvinden mits de strikte toepassing van de 4 dagenregel en er gebruik wordt gemaakt van een overslagplaats.

De maatregelen voor de pluimveehouderijen die gevestigd zijn in de 3-km zone vind je hier. en deze die liggen in de 10 km-zone vind je hier.

Hoe zit het met de landelijke maatregelen?

Het FAVV stelt dat de landelijke maatregelen ongewijzigd blijven. De huidige bioveiligheidsmaatregelen dienen strikt te worden toegepast en iedereen die niet echt nodig is voor de bedrijfsvoering mag niet in de stallen komen. Verder is er ook de strikte toepassing van de 4 dagenregel met betrekking voor alle vervoersmiddelen en personen die op een bedrijf zijn geweest in de afgebakende zones. Bijkomend dient het uitladen te gebeuren cfr. de instructies en moeten de dieren (buitenbeloop) afgeschermd gevoederd worden. Er wordt momenteel dus geen veralgemeende afscherm- of ophokplicht ingevoerd.

Het FAVV geeft ook aan dat de epidemiologische situatie in de komende weken vermoedelijk nog ongunstiger zal worden. Er zijn weliswaar de afgelopen 2 maanden geen besmette wilde vogels meer gevonden in ons land, maar deze uitbraak en de ontwikkelingen in de afgelopen weken in de buurlanden, waar ook nieuwe uitbraken op pluimveehouderijen zijn vastgesteld, tonen aan dat er in onze contreien wel degelijk nog steeds hoogpathogene H5-virussen circuleren. Door deze besmetting is ons land ook zijn status van vrij van vogelgriep bij pluimvee terug kwijt, wat gevolgen geeft voor de export van pluimveeproducten naar derde landen.

Bij deze ook de oproep aan iedereen om de bioveiligheidsmaatregelen strikt en nauwgezet toe te passen. Alle nuttige informatie wordt eveneens op de website aangepast.

Kaartje 10 km-zone:
hbb
Kaartje 3 km-zone:
njn