Vogelgriep op legbedrijf in Nederland

12 november 2023

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat er in Renswoude (gemeente Renswoude, provincie Utrecht) vogelgriep is vastgesteld op een legbedrijf met vrije uitloop. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 65.000 leghennen op de locatie geruimd door de NVWA. Daarnaast worden conform de Europese regels de 3- en 10-km-zones afgebakend waar specifieke maatregelen gelden (zie kaartje).

Binnen de 1 km-zone liggen nog 2 andere pluimveebedrijven, die nu worden gescreend en bemonsterd op vogelgriep. Er wordt een traceringsonderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe het virus op het bedrijf is beland. De mogelijke contactbedrijven worden ook onderzocht. Binnen de 3 km-zone liggen 31 pluimveebedrijven. Alle bedrijven binnen de 3 km-zone worden de komende 10 dagen intensief opgevolgd door middel van bemonstering van de kadavers. In de 10 km-zone bevinden zich nog eens 202 bedrijven met pluimvee. Dat geeft aan dat het virus zich in een pluimveedens gebied bevindt.

Binnen het 10-km-gebied geldt per direct een vervoersverbod, dat betrekking heeft op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden er ook landelijke maatregelen in Nederland. Zo is er een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Per direct wordt de afschermplicht terug ingevoerd in de Gelderse Vallei (zone 7 en 10).

Wake-upcall voor ons

Het is van februari dit jaar geleden dat er nog een uitbraak van vogelgriep op een professioneel in ons land was. Een lange periode van relatieve rust op vogelgriepvlak kan de aandacht voor de bioveiligheidsmaatregelen wat laten verslappen. De nieuwe haard in Nederland is dan ook een wake-upcall voor de gehele pluimveesector bij ons. Het geeft aan dat het risico op vogelgriep terug is toegenomen, nu de trekvogels zijn teruggekomen van hun broedgebieden. Er zijn verder ook intense contacten tussen onze pluimveesector en deze in Nederland en dat is een extra aandachtspunt.

Belangrijk is dan ook om de bioveiligheidsmaatregelen onverwijld terug op te schroeven en enkel personen die absoluut belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering in de stallen toe te laten. Iedereen die in pluimveestallen komt neemt de maximale bioveiligheidsmaatregelen in acht, zodat het virus de kans ontnomen wordt om langs die weg in de ruimte van de dieren binnen te sluipen.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op de website van het FAVV.