In het nieuwe GLB wordt het VLIF hervormd tot een ondernemingsfonds.

De voorwaarden om VLIF-steun te krijgen, werden aangepast en de subsidiepercentages verruimd met duurzaamheid van de investeringen als kompas.

  • Meer geleidelijke bedrijfsovernames door jonge landbouwers met VLIF-steun worden mogelijk.
  • Niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen blijven een focus van het plan om o.a. de biodiversiteit te versterken op het platteland.
  • De VLIF-maatregel voor het ondersteunen van innovatieve investeringen op landbouwbedrijven wordt versterkt. Zo is er voortaan 50% steun (zelfs tot 80% voor meetkosten in het kader van milieu- en klimaatparameters).
  • Met een volledige nieuwe maatregel in het kader van opstart en omschakeling naar een meer duurzaam bedrijfsstrategie wil de Vlaamse Regering landbouwers extra ondersteunen in hun zoektocht naar het gepaste verdienmodel.
  • De maatregel VLIF-steun voor verwerking en afzet van landbouwproducten wil ten slotte een win-win creëren tussen landbouwbedrijven en verwerkende bedrijven (al dan niet in korte-ketenverband).

Het e-loket Landbouw en Visserij is klaar voor de indiening van de verzamelaanvraag 2023. Land- en tuinbouwers hebben hiervoor de tijd tot en met zondag 7 mei 2023. Hou er rekening mee dat de infolijn op de buitendienst, in het weekend niet bereikbaar is.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kunnen landbouwers ook nog altijd bellen naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket staan per provincie het telefoonnummer en de openingsuren.

Meer info op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023.

Bron: Departement Landbouw & Visserij.