Vlaanderen wil dat consument meer via korte keten koopt

16 mei 2022

Tijdens de coronapandemie groeide de korte keten sterk, maar in 2021 hernam de Vlaming zijn oude gewoontes en viel de omzet terug. Bij de opening van de Week van de Korte Keten op het Baliehof in Jabbeke brak Vlaams minister Hilde Crevits een lans voor de korte keten.

De Week van de Korte Keten moet de verschillende vormen van korte keten in Vlaanderen bekender maken en het rechtstreeks kopen bij de producent vergroten. Producenten organiseren komende week opendeurdagen, proeverijen en zelfs concerten op de boerderij. 

Korte keten is veel meer dan alleen hoevewinkels

"Het omvat ook boerenmarkten, zelfpluktuinen, automaten op de hoeve, afhaalpunten, groenteabonnementen, webwinkels, voedselteams, buurderijen, CSA-boerderijen en coöperaties. Maar die zijn niet allemaal even bekend." 

Vlaams minister Hilde Crevits wil het aantal landbouwers dat een deel van zijn omzet uit korte keten haalt, optrekken van een op de zeven naar een op de vijf. Ze wil ook de rendabiliteit van korteketenbedrijven verhogen via opleiding en advies.

Analyse van de financiële kengetallen

"Zowel ILVO, het Steunpunt korte keten en het departement Landbouw en Visserij zijn al gestart met het verzamelen van gegevens om een analyse van de kosten, opbrengsten en andere financiële kengetallen uit te voeren", zei Crevits. Daarnaast wil ze ook de consument sensibiliseren. "Want er moet meer korte keten op tafel komen."

Bron: Boerenbond/foto kabinet Crevits.