k,

Vlaanderen betaalt ruim 8 miljoen euro Europese Oekraïnesteun uit

1 oktober 2022

Boerenbond is tevreden over de snelle en de doelgerichte afhandeling Vlaamse Oekraïnesteun.

“Dit pakket werd doelgericht en snel ingezet, in sectoren waar de energie- en voederkosten exponentieel gestegen zijn, en met extra aandacht voor jonge boeren, kortom bij de meest kwetsbare groep wat de impact van de Russische oorlog in Oekraïne betreft", zegt voorzitter Lode Ceyssens.  "We danken daarom minister Brouns voor de kordate aanpak en ook voor de extra Vlaamse middelen die aan de Europese zijn toegevoegd.”

Het Europese steunpakket (500 miljoen euro) werd verdeeld over de lidstaten. Vlaanderen kon hiervan net geen 3 miljoen euro aanwenden. Door de Vlaamse cofinanciering kon het eindbedrag op iets meer dan 8 miljoen euro gebracht worden. De steun zal ingezet worden op twee posten:

  • Aanpassingssteun voor land- en tuinbouwsectoren in crisis, waarbij ook extra steun voor jonge boeren wordt voorzien.
  • Extra vergoeding voor de deelname aan pre-ecoregelingen.

Europa stelde bijkomende eisen die de voorziene aanpassingssteun specifiek  voorziet voor  landbouwers die inspanningen leveren op vlak van circulaire economie, nutriëntenbeheer, efficiënt gebruik van grondstoffen, en milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden . Vlaanderen besliste om hiervoor naar een afgebakende lijst van VLIF-investeringen te kijken en de uitvoering ervan op het bedrijf. Deze keuze maakte tevens een snelle screening mogelijk, zodat de uitbetaling snel kon gebeuren zonder individuele aanvraag.. Het departement landbouw zal zelf nagaan of u voldoet.

Het gaat om landbouwers in de volgende sectoren:

  • Varkensvlees;
  • Pluimveevlees;
  • Eieren;
  • Geitenmelk;
  • Groenten en fruit;
  • Levende planten en producten van de bloementeelt.

Indien je dus als landbouwer in een van deze sectoren na 31 december 2014 een specifieke VLIF-aanvraag deed en uitvoerde (betalingsaanvraag voor 1 mei 2022), zal je dus in aanmerking komen voor de steun (binnen afgebakende lijst van investeringen). Deze steun bedraagt ongeveer 4400 euro. Naar schatting zullen bijna 1300 landbouwers in aanmerking komen.

Een landbouwer die na 1 januari 2015 een bedrijf heeft overgenomen van een begunstigde die voldoet aan al de voorwaarden, komt zelf in aanmerking als begunstigde. Indien minstens een van de bedrijfsleiders van de begunstigde op 1 januari 2022 jonger is dan 41 jaar, zal er tevens extra steun verkregen kunnen worden. Bijna 500 jonge landbouwers mogen rekenen op meer dan 2300 euro extra steun.

Een deel van het voorziene budget zal ten slotte besteed worden als extra vergoeding voor het deelnemen aan pre-ecoregelingen. Het gaat om de pre-ecoregeling ‘inzaai van eiwitteelten’, ‘precisielandbouw met automatische (RTK-) GPS aansturing’ en ‘het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte’. Indien je hierop intekende via de verzamelaanvraag dit voorjaar en alles conform uitvoert zal je dus een verhoogde tegemoetkoming voor deze maatregelen kunnen krijgen, ter waarde van ongeveer 400 euro.

Ruim 8 miljoen euro uitbetaald

Het Departement Landbouw en Visserij laat in een persbericht weten dat voor 8.171.296,72 euro aanpassingssteun werd uitbetaald aan 4.611 land- en tuinbouwers die getroffen werden door marktverstoring ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne. De aanpassingssteun wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

De afgelopen maanden waren voor de Europese land- en tuinbouw niet de gemakkelijkste. De prijzen van zaden, meststoffen en veevoeders stegen aanzienlijk, maar ook de energieprijzen gingen door het dak. Daarom trokken de Europese Unie en Vlaanderen 8.171.296,72 euro steun uit voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De aanpassingssteun gaat naar land- en tuinbouwers uit de categorieën vollegrondsgroenten, hardfruit, serreteelt, varkens, pluimvee en geiten die sinds 2015 via het VLIF investeerden in duurzame technieken. Daarnaast gaat er ook aanpassingssteun naar landbouwers die in 2022 intekenden op bepaalde pre-ecoregelingen.

Bij de land- en tuinbouwers uit de categorieën vollegrondsgroenten, hardfruit, serreteelt, varkens, pluimvee en geiten die via het VLIF sinds 2015 investeerden in bepaalde duurzame technieken, werd de aanpassingssteun uitbetaald aan 1.272 begunstigde landbouwers (waarvan 488 landbouwers de verhoogde steun voor jonge landbouwers kregen). Het totaal bedrag per begunstigde bedraagt 4.441,81 euro, waarvan 66,085% met Vlaams geld betaald wordt en 33,915% gecofinancierd wordt vanuit EU. De jongeren krijgen daar bovenop een bedrag van 2.356,55 euro, waarvan 66,085% met Vlaams geld betaald wordt en 33,915% gecofinancierd wordt vanuit EU.

Daarnaast werd ook aanpassingssteun uitbetaald aan 3.339 begunstigde landbouwers die via de verzamelaanvraag 2022 intekenden op minstens één van deze drie pre-ecoregelingen:  inzaai van eiwitteelten, precisielandbouw via automatische gps- of RTK-gps- aansturing, het verhogen van het effectief organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan. Het totaal bedrag per begunstigde bedraagt 410,68 euro waarvan 66,085% met Vlaams geld betaald wordt en 33,915% gecofinancierd wordt vanuit EU.

Jo Brouns, Vlaams minister van landbouw: “Door het conflict in Oekraïne stegen ook de prijzen van energie, meststoffen en veevoeders voor Vlaamse land- en tuinbouwers de afgelopen maanden. Vlaanderen trok daarom extra middelen uit om de primaire sector te steunen. Die bijzondere aanpassingssteun werd nu uitgekeerd onder de voorwaarden die de Europese Commissie vooropstelde. Bedrijven die recent een aantal specifieke investeringen deden of deelnamen aan een aantal pré ecoregelingen, kregen daarvoor een extra ondersteuning. Wanneer het ging om jonge landbouwers, werd een hogere steun uitgekeerd.”

Bron: Boerenbond/departement Landbouw & Visserij