Vlaamse regering erkent 15 Leader-gebieden

26 oktober 2023

De Vlaamse Regering heeft 15 LEADER-gebieden erkend voor de periode 2023-2027. De LEADER-gebieden kunnen rekenen op middelen van het GLB, Vlaanderen en de provincies om acties rond plattelandsontwikkeling uit te voeren.

Daarbij staat werken aan innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen centraal.

De 15 LEADER-gebieden zijn:
 • ​​Westhoek
 • Noord-West-Vlaanderen
 • Midden-West-Vlaanderen
 • Meetjesland – Leievallei
 • Vlaamse Ardennen tot Dender
 • Waasland
 • Pajottenland+
 • Hageland+
 • MarkAante Kempen+
 • Kempen Oost
 • Kempen Zuid
 • Kempen
 • Maasland
 • Haspengouw Zuidoost
 • Haspengouw Zuidwest
fggf
Erkenning tot LEADER-gebied: procedure

Op 3 november 2022 lanceerde Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de Vlaamse provincies de oproep voor LEADER-gebieden en lokale actiegroepen.

Kandidaat Lokale Actiegroepen moesten tegen 15 februari 2023 een ontwerpversie van de lokale ontwikkelingsstrategie bezorgen aan de provincie of provincies waar hun kandidaat-LEADER-gebied ligt. Die strategie omvat de afbakening van het LEADER-gebied en omschrijft de acties die de Lokale Actiegroep wil uitvoeren om de lokale noden en uitdagingen aan te pakken.

In maart van dit jaar gaf een technische werkgroep van experten een eerste advies over de kandidatuur. De kandidaat lokale actiegroepen konden op basis daarvan hun strategie bijwerken. De definitieve versie moest ten laatste op 31 mei ingediend zijn bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Nu de LEADER-gebieden erkend zijn kunnen de lokale actiegroepen hun strategie tot en met 2027 uitvoeren. Ze krijgen daarvoor middelen uit het GLB, aangevuld met middelen van ​ Vlaanderen en de provincies.

Bron: VLM.