Vlaamse erkenning voor drie West-Vlaamse Leader-gebieden

23 november 2023

In totaal heeft de Vlaamse regering op 20 oktober vijftien verschillende Leader-gebieden in Vlaanderen goedgekeurd. Drie hiervan liggen in West-Vlaanderen: Midden-West-Vlaanderen, de Westhoek en Noord-West-Vlaanderen. Deze Leader-gebieden zullen een actieve en geïntegreerde plattelandsontwikkeling promoten aan de hand van financiële middelen vanuit Europese (GLB), Vlaamse en provinciale hoek. De middelen zijn beschikbaar tot en met 2027.

In de gebieden wordt plattelandsontwikkeling als breed beschouwd. De middelen kunnen gaan naar projecten rond toekomstbestendige lokale landbouw, het verhogen van de levendigheid van de plattelandsdorpen en het inzetten op landschap en biodiversiteit.

De secretariaten die oordelen over de ingediende projecten worden grotendeels gestuurd vanuit de provincie en de Vlaamse Landmaatschappij. Maar Boerenbond zetelt mee en zo kunnen we onze mening uitspreken over de ingediende projecten en de toebedeling van de middelen. Het grondgebied van de verschillende West-Vlaamse centrumsteden (Brugge, Roeselare en Oostende) komen niet in aanmerking voor de Leader-projecten. Voor Zuid-West-Vlaanderen wordt ook een concept bedacht op provinciaal niveau, aangezien deze sterk verstedelijkte regio niet voldeed aan de Vlaamse criteria. Voor extra info omtrent de Leader-projecten kan je terecht op www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen. Hier kan je ook inschrijven voor de startavond van Leader Noord-West-Vlaanderen.

Justin Vermeire, regioconsulent