Vlaamse diensten staan samen op Werktuigendagen in Oudenaarde

11 september 2023

Alle diensten van de Vlaamse overheid, die gerelateerd zijn aan de sector, staan op de Werktuigendagen samen op één stand in de Maalderijstraat.

Departement Landbouw & Visserij

Vanuit de Vlaamse landbouwadministratie (Departement Landbouw en Visserij) wordt ingezet op het vernieuwde VLIF, in het kader van het nieuwe GLB 2023-2027. Het ondernemerschap van de landbouwer staat centraal in de bedrijfsvoering en in de investeringen die hiervoor nodig zijn. Landbouw en Visserij zet ook maximaal in op administratieve vereenvoudiging van de voorwaarden.

Bufferstroken langs waterlopen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van verontreiniging van waterlopen. Ze beperken de afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De aanleg van bufferstroken langs waterlopen vormt dan ook een belangrijk element van de conditionaliteit in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ zet het departement in op duurzaam bodembeheer. Het bodempaspoort toont bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier, en dat op perceelsniveau. Met deze gegevens kan de landbouwer zelf een gericht datagedreven bodembeheer uitvoeren. Dit helpt op termijn om bodemkwaliteit te verbeteren en de bodem te beschermen.

ILVO

ILVO organiseert in de gemeenschappelijke tent praatjes door ILVO-deskundigen, over onderzoeksresultaten of -projecten die verrassend of veelbelovend zijn. Ieder kwartier begint een nieuw praatje, dat telkens tien minuten duurt. Buiten zijn er demoveldjes met groenbedekkers zoals grassen, klavers, gele mosterd en bladramenas. Er zijn ook veldjes met eiwitgewassen en nieuwe teelten (soja, veldbonen, kikkererwten, voedererwt, luzerne, linzen, quinoa, lupinen). Verder worden ook mengteelten in de kijker gezet; onder meer de combinatie van mais met bonen, van veldbonen met tarwe, van erwten met-gerst of met triticale en van veldbonen met triticale.

Ten behoeve van het thema precisielandbouw wordt een drone getoond die instaat voor de detectie van coloradokevers in aardappelruggen en een autonome tractor met een spuitboom die de aardappelplanten detecteert en gericht spuit. Verder wordt ook DjustConnect voorgesteld, dat land- en tuinbouwers toelaat om informatie te delen met leveranciers en afnemers en zelf te bepalen hoever ze daar in gaan.

VLM

VLM voorziet een infobalie waar je terechtkan met vragen over beheerovereenkomsten, Mestbank…  Verder zijn er demoveldjes rond beheerovereenkomsten: patrijzenmengsel of gras-kruidenmengsel, bloemenmengsel, gemende grasstrook en het Be-spoke-mengsel.

B3W

B3W wil informatie verstrekken over de eigen werking en tips meegeven voor een meer beredeneerde bemesting.

VLAM

VLAM, tot slot, heeft een infobalie, waar je terechtkan met allerlei vragen rond promotie en specifieke producten. De nieuwe website korte keten/’Recht van bij de boer’ wordt voorgesteld. En voor ‘Lekker van bij ons’ willen ze in contact komen met potentiële ambassadeurs.

Bron: Vlaamse overheid/Boerenbond.