Verzoek tot vernietiging decreet Energie bij Grondwettelijk Hof

30 juni 2023

In december 2022 werd het verzameldecreet Energie goedgekeurd, dat een bepaling bevat die stelt dat de bandingfactor voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) vanaf dat moment jaarlijks geactualiseerd zal worden. Deze beslissing werd genomen vanwege de stijgende energieprijzen.

Met als doel overcompensatie (subsidies) te voorkomen, heeft de Vlaamse overheid besloten om jaarlijks de toegekende certificaten voor projecten met brandstofkosten en een startdatum vanaf 1 januari 2013 te herzien. Vroeger konden deze installaties gedurende de hele ondersteuningsperiode rekenen op een vaste bandingfactor. Door de geplande jaarlijkse actualisatie komt echter de rendabiliteit van deze installaties in het geding.

Grote gevolgen voor wkk-installaties en pocketvergisters

Dit beleid heeft met name grote gevolgen voor de warmtekrachtcertificatensteun voor WKK-installaties in de glastuinbouw en pocketvergisters. Bij het nemen van investeringsbeslissingen was de verwachte steun op basis van een vaste bandingfactor vaak een doorslaggevende factor. De jaarlijkse actualisatie ondermijnt daarom de rechtszekerheid van land- en tuinbouwers die dergelijke installaties hebben.

Om deze reden heeft Boerenbond besloten om een verzoek tot vernietiging van deze regeling in te dienen bij het Grondwettelijk Hof. In samenwerking met de werkgroep glastuinbouw is een verzoekschrift opgesteld, waarin verschillende argumenten worden aangevoerd, waaronder schending van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Het verzoekschrift is op 29 juni ingediend.

Bron: Boerenbond