Verspillingen verwijderen

6 juli 2017

Een tweede principe in Lean is dat je verspillingen gaat wegwerken. Om te weten of iets verspilling is, maken we een onderscheid tussen drie zaken. Steeds bekeken vanuit het standpunt van de klant.

1. Waardetoevoegende activiteiten

Dit zijn activiteiten die aan 3 voorwaarden voldoen. Het is een activiteit ...

  • die je product of dienst verandert in iets dat de klant wil. Er moet dus een behoefte zijn van een klant.
  • die je van de eerste keer goed doet. Je doet dus niets te veel en niets fout.
  • waarvoor de klant wil betalen. De klant ziet met andere woorden waarde in het feit dat je de activiteiten uitvoert. Ze veranderen immers het product of de dienst die je levert.

Onder waardetoevoegende activiteiten valt dus al het werk dat de aard, vorm of eigenschap van het product verandert, op vraag van de klant. Je streeft er best naar om je tijd in deze activiteiten te maximaliseren.

2. Niet-waardetoevoegende activiteiten

Een tweede categorie van activiteiten zijn activiteiten die momenteel geen waarde toevoegen aan het product of aan de dienst, maar die wel noodzakelijk zijn voor het bedrijf.

Je kunt hierbij denken aan administratie, onderhoud van materiaal, opleiding van medewerkers, enz. Het zijn activiteiten waar een klant niet per se voor wil betalen, en daarom geen waardetoevoegende activiteiten zijn, maar die wel noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.

Als we geen onderhoud doen, kan materiaal stilvallen. Indien we niet in orde zijn met onze administratie, mogen we mogelijk niet blijven produceren. Indien we onze medewerkers niet de nodige opleiding geven, zal het resultaat ondermaats zijn.

De tijd in dit soort van activiteiten proberen we te minimaliseren.

3. Verspilling

Tot slotte is er nog de categorie verspilling. Hieronder verstaan we alle activiteiten die inspanning (geld, mankrachten, tijd, materialen) vragen, maar geen waarde opleveren in de ogen van de klant. Het zijn onnodige activiteiten. Dit soort activiteiten moeten we trachten te elimineren.

Een test om te achterhalen of een activiteit verspilling is of niet, is jezelf de vraag stellen “indien ik deze activiteit niet meer zou doen, zou ik dan een verschil in resultaat hebben?”.

Om te weten onder welke categorie een activiteit valt, kun je het schema gebruiken.


In volgend filmpje leer je hoe de Lean Farmer naar waardetoevoegende en niet-waardetoevoegende activiteiten kijkt: