Verkeersveiligheid op landbouwwegen in Kempense gemeenten

22 juni 2023

Plattelandsgemeenten Arendonk, Balen, Dessel, Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie bundelden de krachten met de provincie Antwerpen, vzw Rurant en de plaatselijke bedrijfs- en landelijke gilden om de verkeersveiligheid op hun vaak smalle landbouwwegen te verbeteren. Dat deden ze de voorbije 2,5 jaar binnen een Leaderproject.

Gedeelde landbouwwegen

Heel wat landbouwwegen in onze plattelandsgemeenten werden in het verleden ontworpen voor relatief kleine landbouwvoertuigen. Intussen zijn niet alleen de landbouwvoertuigen een stuk groter geworden, maar de landbouwwegen zijn ook populair bij anderen. Denk aan wandelaars en recreatieve fietsers, schoolgaande jeugd of buurtbewoners die met de auto de hoofdwegen willen vermijden. Dit toegenomen gebruik verhoogt het risico op conflicten tussen die verschillende gebruikers.

Op basis van de input van gebruikers van deze wegen en van tien proefopstellingen geplaatst in de wegeninfrastructuur werd een stappenplan ontwikkeld, binnen het Leaderproject ‘Gedeelde Landbouwwegen’.

Toolbox

Het medegebruik van landbouwwegen en de conflicten die daar af en toe mee gepaard gaan, beperken zich niet tot de plattelandsgemeenten binnen het Leadergebied of de provincie Antwerpen. De problematiek is immers heel aanwezig op ons platteland. Met de ontwikkelde toolbox in dit project kunnen heel wat andere lokale besturen aan de slag gaan met tips en tricks rond deze soms moeilijke evenwichtsoefening voor recreatie, landbouw en (sluip)verkeer.

Afsluiten project-Retie

Op woensdag 14 juni werd het waardevolle project afgesloten in Schoonbroek, deelgemeente van Retie. De landelijke woonkern wordt omgeven door enkele grote landbouwbedrijven en bijbehorend uitgestrekt landbouwgebied. Van bij aanvang van het project zaten bewoners en weggebruikers samen met de landbouw en werden vijf knelpunten geselecteerd. Met diverse technische ingrepen op de verkeersinfrastructuur werden zowel positieve als negatieve ervaringen verzameld en indien nodig bijgestuurd. Soms zijn kleine ingrepen voldoende en die heeft de gemeente Retie geïmplementeerd waar nodig in het landbouwgebied.

Koen Lommelen provinciaal secretaris