Verhoogde VLIF-steun voor energieschermen

4 april 2022

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kondigde aan dat de VLIF-steun voor energieschermen, op vraag van Boerenbond, in de glastuinbouw opgetrokken wordt naar 40, en naar 50% voor jonge land- en tuinbouwers. Het gaat om initiatieven in de sierteelt en groenten- en fruitsector. Daarnaast kondigde ze 2 miljoen extra aan voor een gezamenlijk project van de praktijkcentra rond klimaatrobuuste land- en tuinbouw, met een belangrijke focus op water.

De minister deed haar aankondiging tijdens een bezoek aan Denis-Plants in Beervelde. Denis-Plants is een afhardingsbedrijf van weefselplanten, gaande van de meest diverse kamerplanten tot vaste planten. Het maakt daarbij gebruik van jongplanten uit eigen in-vitro materiaal. Het gamma bestaat uit zowel eigen variëteiten als variëteiten in opdracht.

Maximaal regenwater opvangen én hergebruiken

Het bedrijf investeerde in technieken om maximaal regenwater op te vangen, en dit water steeds opnieuw te hergebruiken. “Geen druppel water van het water dat we gebruiken voor irrigatie en voeding wordt in de natuur geloosd”, aldus René Denis tijdens een rondleiding.

Minister Crevits stelde steeds meer bedrijven te zien die bewust kiezen voor energie- en waterbesparende initiatieven.

“Vorig jaar werden er via het VLIF maar liefst 3.000 dossiers geselecteerd op het vlak van energiebesparing en waterkwaliteit- en kwantiteit”, aldus de minister.

Ze noemde het samenbrengen van overheidsbudgetten, onderzoek & ontwikkeling, en ondernemende bedrijven de sleutel tot de ontwikkeling richting een meer klimaatrobuuste land-en tuinbouw.

Via onderzoek bedrijven klimaatrobuuster maken

De 2 miljoen euro extra middelen gaat naar een consortium van Vlaamse praktijkcentra waarbij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen de trekker is.

Het consortium wil via praktijkonderzoek naar aanpassingen in teeltkeuze en teelttechniek bedrijven klimaatrobuuster maken en minder gevoelig voor extremen zoals droogte, hitte en vorst.

Een bijzondere focus komt hierbij op water te liggen. Gezonde bodems nemen vlot water op in tijden van waterovervloed en houden water langer vast in tijden van droogte.

Het PCS wil ook samen met ILVO een referentiecentrum meerlagenteelt uitbouwen, waarbij in goed geïsoleerde ruimtes met eenzelfde hoeveelheid warmte meer planten kunnen geteeld worden.