Verbod op uitrijden mest op maandag 1 mei stuit op onbegrip

27 april 2023

Dat de Mestbank weigert om op 1 mei (feestdag) mest te laten uitrijden, valt niet in goede aarde. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de situatie op het terrein én aan de vraag om nu voorjaarsteelten te kunnen bemesten.

Het slechte voorjaar gooide de planning van heel wat landbouwers overhoop. In heel wat regio’s in Vlaanderen lopen de voorjaarswerkzaamheden achterop en moeten enkele voorjaarsteelten dringend de grond in.

Net nu het wat beter weer is en de omstandigheden meer geschikt zijn, laat de Mestbank echter niét toe om op maandag 1 mei dierlijke mest uit te rijden. Wettelijk is het verboden om op een wettelijke feestdag dierlijke mest uit te rijden. Daar houdt de Mestbank zich strikt aan vast. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van landbouworganisaties om een uitzondering voor maandag 1 mei toe te staan.

Verbod is niet milieurelevant

Door het weigeren van deze uitzondering wordt geen rekening gehouden met de situatie op het terrein en houdt de administratie vast aan deze uitgesproken vorm van kalenderlandbouw. Of hoe het toepassen van de letter van de wet hier in schril contract staat met de noodzaak om nu dierlijke mest uit te rijden.

Het verbod is ook niet milieurelevant, want milieukundig is het beter om nu mest uit te rijden voor de voorjaarsteelten. Maar nogmaals, op de feestdag 1 mei is het dus niet toegestaan om dierlijke mest uit te rijden. Op zon- en feestdagen mogen wel kunstmeststoffen worden aangebracht.

Bron: Boerenbond.