gbgb

Varkenssector zet met circulaire voeders in op helft minder CO2

3 augustus 2023

Nu neemt Belgian Pork Group het initiatief om te bekijken hoe circulaire voeders, geproduceerd van restgrondstoffen als koekjespulp, bietenresten of aardappelpuntjes, kunnen zorgen voor minder CO2-uitstoot. De inspanningen moeten op termijn leiden tot 100% circulair varkensvlees.

Het varken is in wezen een van de meest circulaire dieren. Het werd van oudsher gevoederd met tafelafval waarbij niets verloren ging. Bovendien wordt elk deel van het varken geconsumeerd. Denk daarbij niet alleen aan de varkenshaasjes in onze contreien, maar bijvoorbeeld ook aan varkensoren die geëxporteerd worden naar Azië. Niettemin levert de varkenssector al jaren inspanningen om de impact van varkensvlees op ons milieu verder te minimaliseren.

Duurzaamheid en circulariteit ruim bekijken

Belgian Pork Group bekijkt daarbij de hele keten, startend bij de grondstoffen bestemd voor het voederen van de dieren tot wat er met winkeloverschotten gebeurt.

“Al te vaak wordt in het hele duurzaamheidsdebat louter gefocust op de ecologische impact bij het kweken van varkensvlees, terwijl het zoveel ruimer gaat. Het gaat ook over de grondstoffen die in voeders verwerkt worden. Maar evengoed vinden we het belangrijk dat er na de productie van varkensvlees niets verloren gaat. Ook dat is bewust omspringen met je product.”, aldus Jos Claeys, CEO van Belgian Pork Group.

“Belgian Pork Group wil het debat veel ruimer trekken en streeft op termijn naar wat we noemen ‘zero waste-varkensvlees’. Het betekent dat we afval en verspilling willen tegengaan in alle fases. Concreet willen we dus geen verspilling van grondstoffen, van verpakking, van vlees bij de productie, van vlees in de winkel, van vlees bij de consument…”, aldus nog Jos Claeys.

“We reiken hierbij de hand naar elke partner die op dat vlak inspanningen wil leveren, van varkenshouders over voederfabrikanten tot retailgroepen. Alleen samen kunnen we zorgen voor een duurzame toekomst van de varkenssector.”

gbgb
Taste and Welfare Roadmap sinds 2019

Om die doelstellingen te realiseren, riep Belgian Pork Group al in 2019 haar zogenaamde Taste and Welfare Roadmap in het leven, een engagementsverklaring tussen het bedrijf, leveranciers en klanten. In deze roadmap worden een aantal afspraken gemaakt rond zaken als spaarzaam omgaan met waterverbruik, aandacht voor dierenwelzijn, maar ook het gebruik van het juiste dierenvoeder.

Van haar klanten wil Belgian Pork Group dan weer voldoende garanties dat varkensvlees dat niet verkocht raakt in de winkel ook niet verloren gaat, maar bijvoorbeeld geschonken wordt aan sociale initiatieven als de Voedselbanken. Uiteraard wil Belgian Pork Group er hierbij ook voor zorgen dat de varkenshouders voldoende tools in handen hebben om deze klimaatinspanningen waar te maken.

Daarom investeert het momenteel in een project dat werd opgezet met voederfabrikant Leievoeders. Beide partijen vonden elkaar in hun gemeenschappelijke ambities om hun carbon footprint te minimaliseren.

Bron: BPG.