Toen Joost en Mieke Beel uit Wortegem-Petegem in 2013 nieuwe varkensstallen bouwden, kozen ze meteen voor dieptedrainage voor hun watervoorziening. Dat water wordt gemengd met het regenwater dat ze opvangen. Intussen staat hun drinkwatervoorziening op punt.

Joost: "Varkens hebben ongeveer 30 m³ water per dag nodig. Daarnaast gebruiken drie luchtwassers ook nog elk 1000 m³ per jaar. Met hemelwater alleen zouden we te veel afhankelijk zijn van de neerslag. Dankzij dieptedrainage winnen we zowat 2000 liter per uur."

Voor de dieptedrainage ging het bedrijf in zee met een firma die eerst naging hoe het gesteld was met de ondergrond. Je moet immers water capteren waar niet te veel ijzer of kalk in zit. Bij Joost en Mieke bleek er op 4,5 meter diepte een interessante zandlaag te zitten. Daarin werd op de plaats waar de mestkelders zouden komen, vooraf een drainageslang gelegd.

Zuiver regenwater

Het hart, of beter de hoofdslagader van de watervoorziening, is een pompput van 1 meter diameter, waarin de drainageslangen uitmonden. Een sensorgestuurde dompelpomp pompt het grondwater over naar een wachtbekken, waarin ook het regenwater van alle daken op het bedrijf – inclusief de woning en de aardappelbewaring – wordt opgevangen.

Het mengen is niet alleen belangrijk om zo weinig mogelijk grondwater te moeten gebruiken, maar ook voor de hardheid. Drainagewater is hard water, terwijl regenwater veel zachter is. Een beluchtingssysteem zorgt ervoor dat het water niet stilstaat. 

Onderhoudsarm systeem

Voldoende wateropvang vinden Joost en Mieke cruciaal. “Ons reservoir kan 1,5 miljoen liter neerslagwater bevatten, en we hebben een tweede reservoir tussen de twee stallen van nog eens 1 miljoen liter.” Van de daken komen stof, vogeluitwerpselen en andere onzuiverheden mee. Daarom wordt het water naar een lavabed met planten gepompt, waarin micro-organismen het zuiveren. “Veel onderhoud vergt dit systeem niet", aldus Joost. "In de winter verwijder ik de afgestorven plantendelen en om de twee jaar moet het lavabed gereinigd worden."

Perfecte kwaliteit voor mens en dier

Aanvankelijk bleef de reiniging beperkt tot het lavabed. Na een tijdje bleek uit de conditie van de biggen dat er nog micro-organismen in het water zaten. Daarom werd een uv-reiniging geïntegreerd. Om de nog resterende kiemen te verwijderen, wordt het water voor de biggenbatterij aangezuurd tot pH 4. Hiervoor werken Mieke en Joost samen met Indufarm, dat de uv-lampen vervangt na 20.000 uren. Het resultaat is water van perfecte kwaliteit voor mens en dier. “Het is heel lekker water”, vertelt Mieke. "Veel lekkerder dan leidingwater en zonder chloor die nippels en allerlei dichtingen aantast. Het is geen goedkoop systeem, maar toch is leidingwater nog duurder. Goed water is belangrijk voor de gezondheid van je dieren, of het nu varkens, rundvee of kippen zijn. Het helpt ons om zo goed als antibioticavrij te werken.”