Vakgroep Vleesvee en -Kalveren vernieuwd

17 maart 2023

Ook de provinciale vakgroep Vleesvee en -Kalveren heeft het bestuursvernieuwingstraject doorlopen. Hierbij hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden zoals Erik Sulmon, Yann Van Hees en Jan Van Kelecom. In de plaats hebben we ook een aantal nieuwe gezichten die we mogen verwelkomen.

Onze vakgroep bestaat nu uit Jessie Bosmans, Raf Jonckers, Jos Raeymaekers, Kobe Ruell, Ines Theunis, Alexander Vandermeulen, Filip Verlinden en Lydie Wuyts voor de oostkant. Zij vergaderen meestal aansluitend bij Limburg en Antwerpen. Voor de westkant engageren zich Joris Claeys, Katleen Taelemans, Nele Van Craenem, Bruno Van Opdenbosch, Nancy De Moor (Agra) en Jurgen Devos (Groene Kring). Zij sluiten meestal aan bij de vakgroepvergadering Oost-Vlaanderen.

Deze landbouwers engageren zich om de belangen van de Vlaams-Brabantse vleesveehouders mee te verdedigen binnen onze Boerenbondorganisatie. Zij fungeren dus ook als aanspreekpunt voor de collega-landbouwers, zodat alles wat leeft in het veld ook wordt vertaald in de standpunten van de vakgroep en meegenomen kunnen worden in het standpunt van Boerenbond. Kobe Ruell neemt opnieuw het voorzitterschap op. Lydie Wuyts en Joris Claeys zullen onze Vlaams-Brabantse standpunten en opmerkingen meenemen naar de sectorvakgroep Vleesvee en -Kalveren.