Uitzonderlijk ledenvoordeel bij omschakeling naar aardgas

24 november 2021
Schakel over naar aardgas en profiteer van een uniek aanbod. Fluvius geeft een uitzonderlijke korting van 15% op de totale investeringskost met een maximumbedrag van 40.000 euro voor je omschakeling naar een aardgasinstallatie en de noodzakelijke aardgasaansluiting. De actie is verlengd tot 30 juni 2022. Het dossier dient opgestart te worden voor 30/06/2022 met uitvoering van de werken tot en met 31/12/2023.

De wetgeving over luchtkwaliteit zal het in de toekomst moeilijk maken voor land- en tuinbouwbedrijven die stoken op zware stookolie, hout of steenkool. Het halen van de luchtkwaliteitsnormen is het knelpunt dat voortvloeit uit de MCP-richtlijn. AVBS en Boerenbond gingen in gesprek met Fluvius (de fusie van Eandis en Infrax) om een extra stimulans te zoeken voor aansluitingen op het aardgasnet, waar de hierboven vermelden problemen wat luchtkwaliteitsnormen betreft zich niet stellen. In dit artikel lees je welk voordeel er momenteel van toepassing is voor land- en tuinbouwers op nieuwe aardgasaansluitingen bij Fluvius.

MCP-richtlijn

De MCP-richtlijn heeft betrekking op Medium Combustion Plants, dat zijn middelgrote stookinstallaties van 1 tot 50 MW. In 2017 werd deze Europese richtlijn omgezet in Vlaamse wetgeving. De MCP-richtlijn stelt regels vast om emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en fijn stof in de lucht door middelgrote stookinstallaties te beperken en zodoende de mogelijke risico's van die emissies voor de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Voor nieuwe installaties zijn de emissiegrenswaarden onmiddellijk van kracht. Nieuwe installaties zijn installaties die op of na 20 december 2018 in bedrijf worden gesteld. Voor bestaande installaties gelden ze pas vanaf 1 januari 2025 (voor installaties van meer dan 5 MW) of 1 januari 2030 (voor installaties van 5 MW of minder). De emissiegrenswaarden hangen af van de gebruikte brandstof, het vermogen en het type van de installatie (ketel, motor). De MCP-richtlijn voorziet daarnaast nog een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor installaties met een beperkt aantal draaiuren (500 per jaar).

Voor de meeste land- en tuinbouwbedrijven zal de MCP-richtlijn pas vanaf 2030 gevolgen hebben op de toegestane emissies van hun stookinstallatie. Dit zal het geval zijn voor bedrijven die op dat moment nog stoken op biomassa (hout), extra zware stookolie of steenkool. Om dan nog aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, zullen ze bijvoorbeeld moeten investeren in een rookzuiveringsinstallatie of moeten overschakelen op een propere brandstof.

Nieuwe kansen voor aardgas

Als land- en tuinbouwers met een stookinstallatie kleiner dan 5MW voor 2030 zijn omgeschakeld naar een propere brandstof zoals aardgas, zullen de emissienormen voor luchtkwaliteit voor deze bedrijven geen probleem vormen. Vandaar dat het voor deze groep de moeite loont om te bekijken of een aardgasaansluiting haalbaar is. Zeker voor bedrijven met een hoge warmtevraag, kan een omschakeling naar aardgas financieel interessant zijn. Zeker met de extra korting die Fluvius tijdelijk voorziet. Sinds 2004 werd het aardgasnet in Vlaanderen met bijna 50% uitgebreid. Het aardgasdistributienet in Vlaanderen zal in 2020 meer dan 57.000 km lang zijn.  Dat betekent dat ondertussen ook voor bedrijven in landelijk gebied beduidend meer mogelijkheden bestaan dan in het verleden om op een betaalbare manier op het aardgasnet te worden aangesloten.

Uniek aanbod voor land- en tuinbouwers door Fluvius

Fluvius voorziet in een uitzonderlijke tussenkomst van 15% van de totale investeringskost met een maximum van 40 000 euro. Dus naast de netstudie, aardgascabine en aanleg van extra aardgasnet komen ook de investeringen aan de ketel in aanmerking bij omschakeling naar aardgas. Deze actie is geldig tot 31 december 2020 tenzij het premiefonds is uitgeput. De tussenkomst is beperkt tot het factuurbedrag en kan het vermelde maximum niet overschrijden. Is je verwarmingsketel ouder dan 10 jaar, neem dan zeker eens contact op met Fluvius.

De actie is geldig voor elke ombouw van verwarmingsinstallaties van een andere energievector naar aardgas. De aanvraag is geldig voor elke getekende offerte voor een aardgasaansluiting op het grondgebied waar Fluvius actief is voor 1 januari 2021. De uitvoering en omschakeling moet gebeuren voor 1 januari 2022.
AVBS en Boerenbond raden aan er tijdig aan te beginnen, gezien een omgevingsvergunning soms noodzakelijk is. De actie loopt tot het premiefonds van Fluvius is uitgeput. De nieuwe aansluiting op het aardgasnet moet minstens dienen als hoofdverwarming, moet correct gedimensioneerd worden en mag enkel voor ruimteverwarming dienen.

Heb je interesse om over te schakelen, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Fluvius via overschakelenopaardgas@fluvius.be of ga naar de website van Fluvius.

Afhankelijk van je piekdebiet (meer of minder dan 300m³/h) zal je aanvraag bij Fluvius bekeken worden door de dienst Netwerkontwikkeling gas & warmte of de dienst Projectbeheer. In beide gevallen is een globale kostenraming door een prospector van Fluvius gratis. Na deze eerste kostenraming kan je als bedrijf geheel vrijblijvend kiezen of je verder gaat in dit proces van een aardgasaansluiting of niet.