Uitstel sociale bijdragen als zelfstandige voor de fruitteelt

15 december 2022

David Clarinval, federaal minister van Landbouw en Middenstand, heeft beslist dat de fruitteeltsector de mogelijkheid krijgt om voor elk van de vier kwartalen van 2023 op loutere aanvraag de sociale bijdragen als zelfstandige een jaar later te betalen.

Deze beslissing is onder meer ingegeven door de slechte prijsvorming voor appels. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds. Merk op dat het gaat over een uitstel van de betaling van de bijdragen. Dus in 2024 dienen deze bijdragen wel betaald te worden alsook de voorlopige bijdragen van 2024 zelf.

Wanneer jouw inkomen in 2023 lager zou zijn dan in 2020, kan je ook altijd vragen dat de voorlopige bijdragen op een lager niveau worden berekend. Ook hiervoor kan je een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Wanneer je echt in liquiditeitsproblemen zou komen, is er de mogelijkheid om voor een of meerdere kwartalen een vrijstelling aan te vragen van de betaling van de sociale bijdragen. Deze aanvraag moet dan wel goed onderbouwd worden en aangevraagd worden bij het sociaal verzekeringsfonds.

Bron: Boerenbond.