Ben je landbouwer en heb je nood aan extra handen? Plaats je vacature op www.helpdeoogst.be. Wij geven je alvast enkele tips bij de opstelling en verdere verspreiding van je vacature.

Heel wat van de vertrouwde werkkrachten van landbouwers kunnen door de coronacrisis dit jaar niet naar België komen. Omdat de oogst van heel wat tuinbouwproducten de komende weken niet op zich zal laten wachten, zoekt de sector extra helpende handen. Burgers kunnen vandaag tijdelijk inspringen en onze land- en tuinbouwers uit de nood helpen. Ben je landbouwer en heb je nood aan extra handen? Meld je vacature op www.helpdeoogst.be. Wij geven alvast enkele tips bij de opstelling en verdere verspreiding van je vacature uit onze brochure 'Professioneel met personeel', die opgesteld werd in het kader van LIONS.

Inhoud van je vacature

1. Inleiding

Vermeld hier zeker de naam van je bedrijf, de kernactiviteit, je visie …. Op die manier weten sollicitanten bij welk bedrijf ze terechtkomen. Vermeld in de vacature ook op welke plaats de tewerkstelling is, zodat de sollicitant de juiste verwachtingen heeft.

2. Functietitel

Welke benaming geef je aan de functie? Onderschat niet hoe belangrijk een geschikte functietitel is! Gebruik een verstaanbare functietitel, die de lading dekt. Denk ook aan zoekmachines: het helpt als de functietitel vaker voorkomt en dus herkenbaar is. Of doe inspiratie op bij concullega’s in de sector: welke functietitels gebruiken zij?

3. Functieomschrijving

Een functieomschrijving bevat een duidelijke opsomming van de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie. Formuleer dit zo helder en concreet mogelijk, in de taal van de medewerker die je voor ogen hebt. Hou het wel haalbaar en formuleer het aantrekkelijk, zodat je geen kandidaten afschrikt. Als je dat belangrijk vindt, vermeld je hier ook welk diploma je verwacht.

4. Profielomschrijving

Geef een lijstje van maximaal vijf noodzakelijke competenties. Durf dus keuzes te maken in wat echt essentieel is en vermijd tegenstrijdigheden (zelfstandig werken en teamspeler). Als je een competentieprofiel opgemaakt hebt, vormt dat de basis voor de profielomschrijving.

5. Aanbod van je organisatie

Vermeld de eigenheden en troeven van zowel de functie als de organisatie. Werkzoekenden hechten belang aan de functie-inhoud, maar ook aan het loon, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de werkzekerheid, de werklocatie en de bedrijfscultuur. Daarin spelen (door)groei- en leermogelijkheden een grote rol, net als de balans werk/privé. Wees zo specifiek mogelijk.

6. Sollicitatiegegevens

Geef tot slot informatie over de sollicitatieprocedure. Wat verwacht jij van de kandidaten? Uit welke stappen bestaat de sollicitatieprocedure? Vermeld één contactpersoon bij wie sollicitanten terechtkunnen met vragen en aan wie ze hun cv en motivatiebrief bezorgen. 

7. Vormgeving van je vacature

Niet alleen de inhoud, maar ook de vormgeving van je vacature vertelt de kandidaten iets over je organisatie. Ze krijgen meteen een idee van de sfeer die er heerst en de waarden die belangrijk zijn. Wanneer je vacaturebericht vol taal- of typfouten staat, straalt dat af op je bedrijf. Enkele tips om je vacature aantrekkelijker te maken. Zorg ervoor dat de kleuren en de lay-out een sfeer uitstralen die past bij jou en je onderneming. Gebruik leuke foto’s of beelden.

Verspreiding van de vacature

In een volgende fase is het belangrijk om de vacature te verspreiden via de juiste kanalen. 

Helpdeoogst.be

Op  de nieuwe site helpdeoogst.be kunnen landbouwers met een dringende vraag naar seizoenarbeiders hun vacatures posten. Ze kunnen aangeven wat voor soort werk er is en voor welke periode. Dit kan via de computer, maar het kan ook telefonisch via het nummer 0800 30 700. VDAB werkt daarvoor samen met de sectororganisaties Boerenbond, ABS en Verbond Belgische Tuinbouwveilingen. De sectororganisaties doen een oproep naar de boeren om hun vacatures te posten bij VDAB. Vervolgens gaat VDAB op zoek naar geschikte werknemers. Aan de boeren wordt gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het welzijn van hun medewerkers te kunnen garanderen.

Wie interesse heeft in een job bij een boer in de buurt kan zich ook eenvoudig melden via de site. Dat kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden of wijkwerkers zijn. Werken in de land- en tuinbouw wordt door een federale maatregel ook mogelijk voor de vele tijdelijke werklozen. Om hen een extra stimulans te geven te werken in de land- en tuinbouw zullen ze na goedkeuring van de maatregel door de regering 75% van hun dagelijkse uitkering voor tijdelijke werkloosheid kunnen combineren met een inkomen in land- en tuinbouw.

De jobs lopen uiteen: dat kan gaan over oogsten, maar bijvoorbeeld ook over sorteren of inpakken van producten. De sollicitatiegesprekken zullen telefonisch of via video-chat gebeuren. Op de site staat ook uitleg over de modaliteiten afhankelijk of je tijdelijk werkloos bent, vrijwilliger of gepensioneerde.

Mond-tot-mondreclame.

Via kennissen, huidige medewerkers, concullega’s, een bord aan je bedrijf of in een veld …

Je eigen kanalen.

Je website, je winkel (of die van een collega), een sticker op je auto, een prikbord bij de lokale supermarkt …

Sociale media.

Je eigen website, Facebook of LinkedIn.

Uitzendkantoren.

Je kan aan een uitzendkantoor de opdracht geven om een geschikte medewerker voor je te zoeken. Opteer ook hier voor een partner die kennis heeft over de sector, denk aan Werkers (www.werkers.be). Uitzendkantoren hebben als bijkomend voordeel dat een nieuwe medewerker de eerste maanden op hun payroll kan blijven indien gewenst. Als de samenwerking niet loopt zoals verwacht, vermijd je op die manier hoge opzeggingsvergoedingen en -termijnen.

Bouw een netwerk uit.

Ook een alternatieve aanpak is mogelijk. Zo kan je een samenwerking aangaan met een school of opleidingscentrum. Op die manier profileer je je niet alleen bij de studenten als een interessante werkgever, maar creëer je ook een positief imago bij instanties die in verbinding staan met potentiële medewerkers voor je bedrijf.

>> Ontdek nog andere kanalen in de brochure zelf