Tijdelijk onttrekkingsverbod in Limburg vanaf 10 juni

9 juni 2023

Om de effectiviteit van het onttrekkingsverbod van 9 juni 2023 in de provincie Antwerpen te ondersteunen, wordt er gelijktijdig ook in Limburg een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld voor enkele kleinere stroomgebieden. Het gaat over de bovenlopen van de onbevaarbare waterlopen die in het Antwerpse verbod zijn opgenomen. Het betreft de stroomgebieden van de Molse Nete en de Grote Laak, beide onderdeel van het Netebekken.

Deze maatregel gaat in vanaf zaterdag 10 juni 2023 en zal worden opgeheven per besluit, en dit wanneer de droogtetoestand het toelaat. Er zijn in het besluit ook enkele uitzonderingen voorzien:

  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  3. Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.
Droogtetoestand Limburg

De toestand in Limburg is vergelijkbaar met die in Vlaanderen, waar de Droogtecommissie op 8 juni heeft beslist m het beheerniveau op te schalen van niveau 0 (normaal beheer – code groen) naar niveau 1 (preventieve maatregelen – code geel). Dit omwille van de dalende trend in de cijfers. Uit de meest recente meetresultaten blijkt dat de debieten en grondwaterstanden ook in Limburg in dalende lijn zitten.

Maar er worden momenteel nog geen drempelaarden onderschreden. Dit maakt dat er op dit moment in Limburg geen bijkomende maatregelen nodig zijn dan deze die voorzien zijn bij code geel. Temeer omdat in Limburg zo goed als alle ecologisch kwetsbare waterlopen beschermd zijn door een permanent onttrekkingsverbod, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is (zie rood gebied op onderstaand kaartje).

Bron: Provincie Limburg.

De kaart onttrekkingsverbod Limburg vind je hieronder.