Teeltbeperkingen op gronden van Brussels Airport?

14 september 2023

Tijdens de zomer kregen verschillende gebruikers van de gronden in eigendom van Brussels Airport Company (BAC) een aangetekend schrijven om hen te wijzen op de beperkingen die er zijn op het gebruik van deze gronden.

Birdstrikes

De aanleiding van dit schrijven is dat er sinds 2019 een toename wordt vastgesteld van de populatie vogels, waaronder duiven, meeuwen en kraaien in de omgeving van de luchthaven. Deze vogels vormen een potentieel gevaar voor het luchtverkeer. Als operator van de luchthaven heeft BAC de verantwoordelijkheid om dit risico tot een minimum te beperken.

Vandaar dat zij de gebruikers van hun gronden (ongeveer 50 ha) oproepen om de voorwaarden van het huurcontract na te leven. Deze voorwaarden gaan echter erg ver en zijn voor veel landbouwbedrijven niet haalbaar. Het gaat dan ondermeer om:

  • een teeltverbod van granen, maïs, koolzaad, klaver, luzerne …;
  • een verbod op bemesting met stalmest;
  • een verbod op braakliggende terreinen.
Overleg

Een delegatie van de bedrijfsgilde Kortenberg en Kampenhout-Steenokkerzeel ging daarom in overleg met BAC om de problematiek verder te bespreken. Er werd afgesproken dat maximaal zal worden ingezet op preventie en sensibilisering, vooraleer strengere maatregelen op te leggen.

Zo zal er initiatief worden genomen om de bejaging buiten de luchthaventerreinen op te drijven. Zowel de luchthaven als de landbouwers in het gebied hebben er immers baat bij dat de populatie vogels onder controle blijft. Ook zullen landbouwers opgeroepen worden om bij zaai- en oogstwerkzaamheden de luchthaven vooraf in te lichten. Tot slot zal er een twee keer per jaar een overleg plaatsvinden om de maatregelen en de evolutie van de populatie te bespreken.