gbg

Strategische GLB-plannen van Tsjechië en Slovakije goedgekeurd

24 november 2022

De strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van Tsjechië en Slovakije , goed voor een waarde van respectievelijk 5,6 miljard en 3,3 miljard , zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Ze vertegenwoordigen een totale EU-begroting van 8,9 miljard. Van de totale EU-begroting van deze twee landen zal 3 miljard worden besteed aan milieu- en klimaatdoelstellingen en ecoregelingen en meer dan 200 miljoen aan jonge landbouwers.

Doelgerichte inkomenssteun

Een hoofddoelstelling van het plan van Tsjechië is een eerlijkere verdeling en doelgerichtere inkomenssteun. Wat de milieuprioriteiten betreft, ligt de nadruk op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

Volgens het Tsjechische plan moet het landbouwareaal met GLB-steun voor biologische landbouw toenemen van de huidige 16% tot 21% in 2027. Ten slotte zal het GLB investeren in plattelandsgebieden om de ontvolking te vertragen en de werkgelegenheid op het platteland te versterken. Verwacht wordt dat dankzij de GLB-financiering meer dan 1.700 banen zullen worden gecreëerd.

Veerkracht vergoten

Het plan van Slovakije heeft tot doel het concurrentievermogen en de veerkracht van de landbouwsector te vergroten en tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Een extra jaarlijkse steun van 370 miljoen euro zal Slovaakse boeren helpen in gebieden met natuurlijke beperkingen, aangezien 61% van de Slovaakse landbouwgrond in een dergelijke categorie valt.

Met de steun van het GLB streeft het Slovaakse plan ernaar om tegen 2030 20% van zijn landbouwgrond biologisch te bewerken. Plattelandsontwikkeling maakt ook een groot deel uit van het plan van Slovakije, aangezien het de creatie van 1.500 banen en 430 plattelandsbedrijven zal ondersteunen.

Ondertussen zijn 20 GLB-plannen afgewerkt. Dat wil zeggen dat er nog 8 plannen in onderhandeling met de Europese Commissie zijn, onder meer dat van Vlaanderen en van Wallonië. 

Bron: EU.