Stopzettingsregeling varkensstallen staat open vanaf 3 april

31 maart 2023

Op 31 maart heeft de Vlaamse Regering de vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen definitief goedgekeurd. Varkenshouders kunnen hun dossier indienen vanaf 3 april, gedurende een periode van 45 dagen.

Om een afbouw van de varkensstapel met -30% en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Vlaamse regering zette eerder deze maand unaniem en in consensus het licht op groen, na de goedkeuring van de Europese Commissie. Vandaag is beslist dat de indieningsdatum start op 3 april en loopt tot en met 17 mei 2023.

Op 10 maart keurden de Europese Commissie en de Vlaamse Regering de steunregeling principieel goed en konden landbouwers al kennis nemen van de voorwaarden. Een belangrijke aanpassing is dat de oproep 45 dagen open blijft staan. De oproep start op 3 april en eindigt op 17 mei 2023. Landbouwers kunnen in die periode hun aanvraag indienen.

Alle varkenshouderijen (KMO’s) met een impactscore hoger dan 0,5% komen in aanmerking. Bedrijven die in aanmerking komen en gekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden geïnformeerd. Landbouwers die geen mail of brief ontvangen van de VLM en op basis van een eigen impactscoreberekening vermoeden dat ze in aanmerking komen, kunnen zich ook kandidaat stellen.

Bron: VLM.