Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders

13 april 2023

In vergelijking met 2011 werd in 2022 een reductie gerealiseerd van 84%. Hiermee is de doelstelling om tegen 2024 een reductie van 75% te behalen al bereikt.

De maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van antibiotica binnen de dierlijke productie blijft een belangrijk actiepunt, ook voor de Belgian Feed Association (BFA). BFA heeft zich de voorbije jaren ingezet om het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders sterk te verminderen. In 2022 werd een reductie gerealiseerd van maar liefst 84% ten opzichte van 2011. Hiermee is de doelstelling om tegen 2024 een reductie van 75% te behalen reeds bereikt.

Gevolg van inspanningen van vele jaren

Uitgedrukt in actieve substantie, kunnen de leden van BFA voor het volledige kalenderjaar 2022 een reductie van 84% voorleggen, specifiek voor de met antibiotica gemedicineerde voeders. Dit is een verdere daling ten opzichte van vorig jaar. Aan de hand van efficiënte sectorinitiatieven (o.a. halfjaarlijkse benchmarking van de leden, het elektronisch voorschrift, de ban van colistine in gemedicineerde voeders,…), bereikte de sector de voorbije jaren een substantiële daling.

De Belgische diervoedersector werkt al jaren aan de reductie van het antibioticagebruik bij landbouwdieren. In 2011 richtte BFA, samen met landbouworganisaties, dierenartsen, farmaceutische bedrijven, de overheid en wetenschappers, het kenniscentrum AMCRA op. De leden van AMCRA stelden gezamenlijk het Visieplan 2020 op, waarin onder andere  een daling van 50 % voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 (met 2011 als referentiejaar) werd vooropgesteld.

Na het behalen van deze eerste doelstelling, werd binnen AMCRA een Visie 2024 Plan opgemaakt om een verdere reductie te realiseren. De reductie van het antibioticagebruik ligt in lijn met de doelstelling uit het BFA duurzaamheidscharter uit 2020. De diervoedersector blijft ambitieus. De volgende stap is de volledige uitfasering van het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders tegen 2030.

Meer info over BFA-programma antibiotica-reductie.

Bron: BFA.