Startnota PRUP EHUBt Balgerhoeke

24 februari 2023

De provincie wil in het stedelijk gebied van Eeklo bijkomende bedrijvigheid creëren. De provincie werkt samen met de stad Eeklo, Veneco en het Agentschap Wegen en Verkeer om een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke mogelijk te maken.

In het verleden werd reeds een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt, maar de Raad van State heeft dit vernietigd. Het doel is nu om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.

Een EHUBt is een plaats waar verschillende soorten energie-infrastructuren samenkomen. Denk aan zonne-energie, windmolens en warmte-energie. De energie wordt op die plek verzameld, opgeslagen en omgevormd. Deze wordt vervolgens geleverd aan het bedrijventerrein zelf, de omliggende buurt en het net.

Om dit gemend regionaal bedrijventerrein, dat ook de rol van EHUBt opneemt, mogelijk te maken, maakt de provincie het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke op.

Openbaar onderzoek

Momenteel ligt er een nieuwe startnota voor. De publieke raadpleging over deze nieuwe startnota begon op maandag 13 februari en loopt tot en met donderdag 13 april. Deel jouw opmerkingen, suggesties of bezorgdheden met ons tijdens deze periode.

Er is ook een infomoment op dinsdag 7 maart tussen 16 en 20 uur in het stadskantoor van Eeklo (Industrielaan 2, Eeklo).

Meer info

www.oost-vlaanderen.be > zoek naar Balgerhoeke