Stand van zaken landinrichting Oudlandpolder

23 mei 2023

Op 4 april 2018 werd, onder impuls van de gouverneur van West-Vlaanderen, het raamakkoord Oudlandpolder getekend. Met dit raamakkoord willen de verschillende partners inzetten op een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder, met daaraan gekoppeld een planologische discussie.

De eerste stap van dit proces, namelijk het instellen van een landinrichtingsproject in de eerste deelzone, gaat binnenkort in publieke raadpleging. Wij gaan er alvast van uit dat het ruimtelijk uitvoeringsproces (RUP) dit najaar ook snel zal volgen.

Wat is een landinrichting?

Een landinrichting is het inrichten of herinrichten van een landelijk gebied door of namens de overheid. Veelal is dit een instrument om de planologische bestemmingen die afgesproken worden in een RUP op het terrein te realiseren. Een landinrichting beschikt hiervoor over een specifiek budget en over verschillende instrumenten (bijvoorbeeld inrichtingswerken, verwerving, herverkaveling, recht van voorkoop …).

Landinrichting Oudlandpolder I

Binnen de landinrichting Oudlandpolder (fase 1) zal er worden ingezet op volgende elementen (zie ook kaart ): restauratie pompgemaal Meetkerke; modernisatie waterinlaat ‘Twee Speyen’; compartimentering Uitkerkse Polder-Oost; aanleg Groene Rand Blankenberge; realiseren inrichtingsplan Vicognebos; onthaal Duinbossen beter uitbouwen (pomphuisje en bezoekerspoort Zwarte Kiesel).

Compartimentering Uitkerkse Polder-Oost

Een van de ingrepen die het meest in het oog springt, is het compartimenteren van de Uitkerkse Polder. Binnen dit historisch gevoelig gebied worden onder meer twee nieuwe waterlopen aangelegd in functie van de compartimentering. Hiermee zou een ander peilbeheer in ieder compartiment mogelijk zijn, onafhankelijk van elkaar en telkens in functie van een hoofdgebruiker. De compartimenten die in deze eerste fase voorliggen zullen als hoofdfunctie natuur krijgen (zie figuur 2: compartimenten 1, 2, 3 en 4). Bijgevolg zal het peilbeheer in deze zones afgestemd worden op de doelstellingen die er liggen in het kader van de natuur. Hierdoor kunnen specifieke landbouwpercelen getroffen worden en is het van belang om individueel te reageren tijdens de inspraakperiode.

Infosessie en publieke raadpleging

Op woensdag 7 juni (regio Zuienkerke/Blankenberge, locatie nog te bepalen) organiseert Boerenbond een infoavond voor zijn leden. Boerenbondleden kunnen zich hiervoor inschrijven via het provinciaal kantoor (051 26 03 80 of westvlaanderen@boerenbond.be). Hier zullen we het dossier in detail toelichten en gaan we in op onze syndicale houding hieromtrent. De VLM organiseert zitdagen voor eigenaars van dinsdag 6 juni tot zaterdagmiddag 10 juni. Eigenaars eventueel betrokken bij onteigeningen of die geconfronteerd worden met waardeverlies zullen een individueel schrijven ontvangen. Ook organiseert men twee lokale infomarkten: op donderdag 8 juni (16 tot 21 uur stadhuis van Blankenberge); en op woensdag 14 juni (16 tot 21 uur) in het Staf Versluys-centrum in Bredene. Daarnaast zal de VLM ook zitdagen over dit dossier organiseren.

Bron: Boerenbond.

dsd
fv