De beelden en berichtgeving die ons uit Oekraïne bereiken, laten niemand onberoerd. De huidige toestand in het land verplicht veel mensen dan ook hun hebben en houden achter te laten en te vluchten.

Voor de vele mensen en gezinnen op de vlucht is het belangrijk een veilig, tijdelijk onderkomen te vinden.

Campagne #Plekvrij

Om de opvang van deze vluchtelingen te faciliteren werd de taskforce 'Bescherming en opvang Oekraïners' opgericht. Hierin zijn heel wat relevante diensten en partners verenigd, maar ook jij kan hierin een rol spelen. Heb je een appartement, kamer, bijgebouw ... met de nodige faciliteiten om één of meerdere vluchtelingen op te vangen? Of ken je in jouw dorp of omgeving een geschikte locatie en wil je met enkele buurtbewoners zorgen voor goede inrichting hiervan en een warm welkom voor de Oekraïners? Laat dan van je horen! 

Bij wie kan ik mijn locatie of initiatief signaleren?

De steden en gemeenten hebben de taak om alle initiatieven op hun grondgebied te verzamelen en daarna door te spelen aan het Nationaal Crisiscentrum. Je maakt jouw aanbod dus best bekend bij jouw gemeente. Verschillende gemeenten hebben al informatie gedeeld over hoe je dit het best aanpakt. Google zeker eens 'opvang Oekraïners', gecombineerd met de naam van jouw gemeente. Vaak stuit je snel op een artikel dat de procedure in de desbetreffende gemeente toelicht.

Is er voor jouw gemeente geen (online) informatie te vinden? Telefoneer of mail dan gerust eens om navraag te doen. De gemeenten zijn verplicht om alle opvanginitiatieven te verzamelen en bundelen, maar ze zijn vrij om te kiezen hoe ze dit doen. 

Samen solidair

Als sociaal geëngageerde vereniging met vele warme en zorgzame leden, willen we natuurlijk onze medemensen uit Oekraïne zo veel mogelijk steunen en helpen. Tracht je eens in de plaats te stellen van deze mensen die alles moeten achterlaten. Het minste wat we kunnen doen is hen wat warmte in de plaats bieden. We stellen graag ons huis én ons hart open, want samen beleef je meer.

Oekraïne 12-12

Maar ook als je geen plek hebt, kan je helpen. Consortium 12-12 lanceert een gezamenlijke oproep ten voordele van de slachtoffers in Oekraïne. Doel van de gezamenlijke actie is de nodige financiële middelen in te zamelen om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. De deelnemende hulporganisatie (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en Unicef België) zijn bezorgd over de gevolgen van aanhoudende geweld voor de inwoners van het land.

“De toestand is bijzonder onzeker. Naast de materiële schade van het geweld is er vooral het menselijk leed. Voor de Oekraïense bevolking escaleren de huidige ontwikkelingen zich in een ware humanitaire ramp. Mensen raken gewond of worden gedood. Gezinnen worden van elkaar gescheiden. Zo'n 500.000 mensen zijn ondertussen het land ontvlucht. Deze mensen hebben dringend onze hulp nodig”, luidt het.

Oekraïne 12-12 roept de Belgische bevolking op om te doneren voor de getroffen kinderen, vrouwen en mannen. De nood is hoog. Er is nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, gezondheidszorg maar ook aan bescherming en psychosociale traumabehandeling.

Giften zijn welkom via rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212.

Bron: Landelijke Gilden en Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties