De leden van de sectorvakgroep groenten bespraken het tuinbouwactieplan en erosiegevoelige gebieden.