Schrijf je in voor de werkateliers klimaatgordel

3 februari 2023

Het complex project De Nieuwe Rand moet het oostelijk deel van het Antwerpse haventracé realiseren. De bereikbaarheid van de haven van Antwerpen zal hierdoor verbeteren en het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk om de stad worden geleid.

Naast de infrastructurele projecten wordt er binnen het complex project ook onderzocht hoe de kwaliteiten van de omgeving duurzaam versterkt en klimaatrobuust uitgebouwd kunnen worden. Hierbij onderzoekt men de creatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatgordel om de opvang en opslag van CO2 emissies te realiseren en het ontharden van bebouwde ruimte om ook de bodem in te zetten in functie van klimaatoplossingen.

Men organiseert nu werkateliers waarin men verder in detail de uitwerking van deze klimaatgordel wil bespreken. Tijdens deze werkateliers vragen zij input omtrent aandachtspunten en kansen voor thema’s zoals regenwater, grondwater, biodiversiteit, landbouw, erfgoed en de relaties binnen en tussen de grote natuurgebieden in de verschillende deelgebieden. Ze gaan ook in op de stand van zaken van het onderzoek dat voor de betrokken gebieden al gedaan is.

De voorziene klimaatgordel in een ruime perimeter rond het traject, in agrarisch gebied, is een grote bezorgdheid voor de landbouwsector. We vinden het daarom belangrijk om ook in de werkateliers onze stem te laten horen.

Werkatelier klimaatgordel Noord
  • Wanneer: 28 februari van 18.45 tot 21.30 uur.
  • Waar: Zaal Jos, Kerkstraat 89, 2940 Stabroek.
  • Inschrijven: Voor 27 februari via deze link

Tijdens dit werkatelier gaat men verder in detail kijken naar de gebieden van de Polder van Stabroek en de Opstalvallei, Brecht en Wuustwezel en het Fort van Brasschaat en de Kaartse Beek.

gbg
Werkatelier klimaatgordel Zuid
  • Wanneer: 8 maart, van 18.45 tot 21.30 uur.
  • Waar: Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde
  • Inschrijven: Voor 7 maart via deze link

Tijdens dit werkatelier gaat men verder in detail kijken naar de gebieden van de Zwanebeek en Schildestrand, het Klein  Schijn en de Laarse Beek.

fvf

Hier vind je meer info.