Sanitair Fonds blijft nodig voor getroffen veehouders

6 oktober 2023

België is niet gespaard gebleven van dierziekten en epidemieën. Denk maar aan de Afrikaanse varkensgriep, de uitbraken met aviaire influenza en de sporadische haarden van rundertuberculos. Het feit dat er goede afspraken zijn, ondersteuning bij bestrijdingsprogramma’s en compensatie voor getroffen veehouders bij verplichte ruimingen, hebben de sectoren te danken aan het Sanitair Fonds.

Binnenkort vallen de facturen van de inningen voor het Sanitair Fonds bij elke veehouder in de bus. Het Sanitair Fonds of voluit Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten is opgericht na de uitbraken van klassieke varkenspest in de jaren ’90.

De nood naar een solidariteitsfonds maar ook naar een sterk samenwerkingsmodel tussen overheid en sectoren was toen (en nu nog) groot. Het Fonds kan alleen werken als elke veehouder zijn bijdrage doet. Daartoe zijn de procedures van de inningen recent ook geharmoniseerd. Wat het Fonds met de inningen doet, wordt beslist in verschillende werkgroepen en finaal in de Raad van het Fonds, die op zijn beurt de Minister van Landbouw adviseert.

Inningen herzien naar de noden

De inningen worden niet automatisch geïndexeerd maar regelmatig herzien naar de noden van de sectoren. De Minister heeft beslist om de inningen voor de varkenssector terug te innen, nadat geen inningen gevraagd werden in 2021 en 2022 (sector in crisis ten gevolge van Afrikaanse varkenspest). De werkgroep Pluimvee heeft daarentegen beslist naar een dubbele inning te gaan, om alle pluimveehouders die getroffen worden door influenza, te kunnen blijven vergoeden.

Meer informatie over de inningen van 2023 zijn terug te vinden in onderstaand persbericht en op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Bron: Boerenbond.

Lees hieronder het volledig persbericht.