Samen strijden tegen erosie en droogte

26 januari 2023

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen gaan samen met landbouwers in het Leie-Schelde-interfluvium in Zuid-West-Vlaanderen op zoek naar maatregelen rond water- en bodembeheer. In dit PDPO-project zijn al enkele erosieknelpunten aangepakt in Zwevegem, waar twee boeren via VLIF niet-productieve investeringen (NPI) in houthakseldammen investeerden. Er wordt ook gekeken naar het plaatsen van stuwtjes zodat gronden meer water kunnen ophouden.

Als landbouwer kan je wegspoelende aarde op hellende percelen voorkomen door niet-kerende grondbewerkingen, drempels tussen ruggenteelten, maximaal je bodem bedekt houden ... Soms volstaat dit niet. Via het erosiebesluit kan je een erosiepoel, buffergrachten, graskanten en houtkanten of eenvoudige plantaardige dammen aanleggen. Voor deze laatste maatregel kan je ook zelf een subsidie aanvragen via VLIF NPI.

Houthakseldammen

Een houthakseldam bestaat uit houten palen en sterke gaasdraad, gevuld met verhakseld hout. Dit is de meest robuuste plantaardige dam om kleinere afstroomgebieden van ongeveer 5 ha op te vangen. Een houthakseldam vangt afstromend water op en laat het vertraagd doorsijpelen en deels in de bodem dringen. De meegevoerde modder bezinkt stroomopwaarts van de dam. Voor de aanleg is geen omgevingsvergunning vereist.

Zelf aan de slag

Laat je inspireren op www.erosie.be en kijk welke mogelijkheden er bestaan om zelf de strijd aan te gaan tegen erosie. Je kan contact opnemen met Karel Vercruysse (056 24 16 16 of karel.vercruysse@leiedal.be), Dries Mergaert (dries.mergaert@inagro.be) of Koen Verellen (0472 58 51 45 of koen.verellen@boerennatuur.be) als je interesse hebt in maatregelen rond erosie of droogte.

Koen Verellen, Boerennatuur