Ruim 300 eindberen vergeleken in de testwerking: voederconversie

5 januari 2023

Na 5 jaar van resultaten verzamelen geeft ILVO in een korte artikelenreeks een overzicht van de prestaties van diverse eindberen voor de belangrijkste kraamstal-, vleesvarkens- en karkasparameters.

De gecorrigeerde gegevens van de ruim driehonderd (af)geteste eindberen zijn voor iedereen beschikbaar via de website https://testwerking.ilvo.be. In dit artikel focussen we  op de voederconversieresultaten.

Goede eindbeerkeuze levert tot 15 euro per vleesvarken op

De rendabiliteit van de varkenshouderij stond de afgelopen 2 jaar extreem onder druk door de sterk gestegen kostenposten waaronder de voederkost. Om de voederkosten zo minimaal mogelijk te houden, zet je best een eindbeer in die nakomelingen geeft die een lage voederconversie hebben. De cijfers uit de testwerkingtool zijn een gemiddelde van de werkelijke resultaten van minimaal 5 worpen van dezelfde eindbeer op twee praktijkbedrijven en geven bijgevolg een realistische weergave van de voederconversie van vleesvarkens in de praktijk. Deze cijfers kunnen dus ook gemakkelijk gebruikt worden om te berekenen wat een verschil in voederconversie tussen 2 eindberen je zal kosten. In de database van de testwerking zitten momenteel de voederconversie resultaten van meer dan 300 eindberen. Voor dit artikel vergelijken we de 5% beren met  de laagste voederconversie met de 5% beren met de hoogste voederconversie. De nakomelingen van de 5% beste beren hebben een gemiddelde voederconversie van 2,45 terwijl de nakomelingen van de 5% slechtst scorende beren een gemiddelde halen van 2,89. Als we dit omrekenen naar voederkost, met een voederprijs van 395 euro per ton, en een gewichtsaanzet van 90 kg (van 25 tot 115 kg levend gewicht), bedraagt de voederkost van de best scorende beren 87,1 euro per varken  tegenover 102,7 euro bij de slechtste beren. Dit is een verschil van 15,6 euro per varken. Als we dit berekenen voor een ronde van 200 afgeleverde vleesvarkens, komt dit algauw neer op 3120 euro per ronde. Door de  testwerkingtool te gebruiken bij jouw eindbeerkeuze, kan je dus op een eenvoudige manier veel besparen op de voederkost op jouw bedrijf.

Voederconversie evolueert gunstig over de jaren heen

Aangezien de testwerking al vijf jaren eindberen aftest op dezelfde twee praktijkbedrijven, is het een ideale manier om na te gaan wat de evolutie is in de voederconversie over de jaren heen. Als we de gemiddelde voederconversie uitzetten naargelang het geboortejaar van de eindbeer, zien we een duidelijk positieve evolutie. Eindberen geboren in 2010 en 2011, geven nakomelingen die een gemiddelde voederconversie van ongeveer 2,80 hebben, terwijl de recent geboren eindberen (2017, 2018 en 2019) een gemiddelde voederconversie geven van 2,62. Dit is een mooie evolutie van 200 gram minder voederverbruik per kg aangezet gewicht gedurende een periode van 10 jaar.

voederconversie
VC.JPG

Figuur. Evolutie van de voederconversie volgens het geboortejaar van de afgeteste eindberen, beschikbaar in de SMARTPIG-tool.

Testwerkingtool uitproberen op Agriflanders

Zowel ILVO als de deelnemende fokkerij-organisaties nemen deel aan Agriflanders (12-15 januari). Op de stand van ILVO- Varkensloket (4515), kan je de testwerking tool uitproberen en ontdekken hoe jouw favoriete eindberen scoren voor tal van parameters.

Bekijk wat de tool jou kan opleveren via  https://testwerking.ilvo.be

Meer info? Mail naar alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be

Alice Van den Broeke (ILVO) en Sarah De Smet (Varkensloket/ILVO Living Lab Veehouderij)