Op vrijdag 7 april hebben Roemeense boeren vertegenwoordigd door de Alliantie voor Landbouw en Samenwerking, een lid van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca, betoogd op verschillende plaatsen tegen het Europese landbouwbeleid.

De boeren zijn heel ontevreden over de oplossing die de Europese Commissie heeft gevonden voor de uitdagingen en kwetsbaarheden van de agrovoedingssector in Roemenië, met name tegen de achtergrond van de marktverstoringen die zijn veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Sinds medio vorig jaar, toen de douanerechten op alle goederen uit Oekraïne werden opgeheven, zijn de effecten van de oorlog in handelstermen geëxporteerd naar de buurlanden door middel van een onbedoeld dumpingeffect. Dit heeft ertoe geleid dat Oekraïense boeren onder de productiekosten verkopen door het tempo van de goederenstromen te verhogen.

Dit heeft de Oekraïense producenten niet geholpen en zal hen niet helpen hun productiecyclus te hervatten in het licht van sterk oplopende inputuitgaven, maar heeft in plaats daarvan de Roemeense markt extreem verstoord.

Hoewel de landbouw nog steeds een belangrijke sector is in het Roemeense bruto binnenlands product (bbp), zullen dit jaar veel landbouwproducenten gedwongen worden hun boerderijen te sluiten vanwege de hoge productiekosten in de huidige voorjaarscampagne en het vooruitzicht van lage verkoopprijzen. Zelfs met goede productieopbrengsten zullen deze prijzen waarschijnlijk niet genoeg inkomsten genereren om hen te helpen herstellen en in bedrijf te blijven.

De protestacties van de Roemeense boeren benadrukken de behoefte aan een betere bescherming van de Europese landbouwsector tegen de gevolgen van externe factoren zoals oorlogen en onvoorziene marktverstoringen.