Eind vorig jaar lanceerden we een nieuw adviestraject ‘Robuustheidsscan’. Sinds dit voorjaar is deze scan al bij 23 bedrijven afgenomen. We kunnen dus onze eerste ervaringen delen.

Het project ‘Robuuste landbouw’ is een initiatief van het Hoofdbestuur. De doelstelling is om de weerbaarheid van de bedrijven van de leden te verhogen, onder meer door inzicht te geven in alle aspecten van de eigen bedrijfsvoering en handige handvaten aan te bieden die kunnen helpen om de weerbaarheid van het bedrijf te verhogen, zowel op zakelijk als op emotioneel-familiaal vlak. De scan bestaat uit twee delen: een eerste ‘scan’ waarin de verschillende ondernemersthema’s allemaal behandeld worden en een opvolgingsgesprek om door te werken op de prioritaire thema’s op maat van het bedrijf.

Zeven thema’s

Doorheen een eerste gesprek van ongeveer drie uur worden de zeven ondernemersthema’s bevraagd en besproken met twee ervaren consulenten van het team Ondernemerschap (of op vraag met een technisch consulent van jouw sector in je regio): Hoe sterk sta je op het vlak van operationele werking, welzijn, financiën, administratie, arbeid, aan- en verkoop en management, en hoe kan je hierin eventueel groeien? Tijdens dit gesprek wordt vaak duidelijk waar eventuele knelpunten en groeikansen zitten. In een verslag met feedback, tips en concrete handvaten krijg je al een eerste antwoord op de vragen.

Maar daar stopt het niet: in een opvolgingsgesprek diepen we twee onderwerpen naar keuze verder uit. Thema’s die we al (meerdere keren) zagen passeren, zijn bijvoorbeeld het organiseren van de samenwerking en communicatie met personeel of familieleden, het structureren van de administratie, het uitwerken van een idee rond landbouwverbreding, het aanleveren van handvaten om arbeidsorganisatie op het bedrijf te verhogen, tips en tricks om beter te gaan onderhandelen, het zoeken naar wat jouw bedrijf uniek maakt en hoe je je kan onderscheiden … Afhankelijk van de vraag en de noden zoeken we de geschikte persoon of consulent die mee kan tijdens dit gesprek. Daarnaast wordt ook teruggeblikt naar het eerste gesprek en jullie ervaringen met de al dan niet toegepaste suggesties.