Rivierherstel Leie: opdracht intendanten wordt verlengd

19 januari 2023

In 2021 bevestigde de Vlaamse regering de doelstelling om 500 ha watergebonden natuur te ontwikkelen. Ze legt zichzelf daarbij een zeer strakke doelstelling op. In een eerste fase moest ten minste 100 ha gerealiseerd worden in de deelgebieden Bavikhove-Ooigembos en Neerhoek-Ponthoek tegen 31 december 2024. In een tweede fase wordt in de andere deelgebieden 200 ha gerealiseerd tegen 31 december 2027. Fase 3 omvat de resterende oppervlaktedoelstelling (circa 200 ha) tegen 31 december 2031.

Om deze doelstellingen te realiseren stelde de Vlaamse regering de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen aan als intendanten. Zij moesten het vertrouwen op het terrein en in het proces trachten te herstellen én kregen hiervoor een jaar de tijd. Er werd de mogelijkheid gegeven om deze termijn met één jaar te verlengen.

Verlengen opdracht

Op 9 december hebben de intendanten een finale stand van zaken gerapporteerd. Hieruit blijkt dat 96 ha van de te realiseren 100 ha in de eerste fase (Neerhoek-Ponthoek deel 1 en Bavikhove Ooigembos) van het project Rivierherstel Leie verworven is. Dit is een grote vooruitgang, maar men komt nog 4 ha te kort. Er zal nu ingezet worden op de verwerving van de resterende 4 ha via onteigening en de inrichting van de eerste 100 ha. Er werd in de beslissing van de Vlaamse regering van 24 september 2021 een zeer strakke timing vooropgesteld, zo moet de realisatie van de tweede fase 200 ha bijkomende terrestrische natuur gerealiseerd zijn tegen 31 december 2027.

Vanwege deze strakke timing en om de ervaringen van de intendanten hierin mee te nemen, wordt de opdracht van de intendanten met 1 jaar verlengd. Boerenbond volgt de evolutie van het dossier nauwgezet op en roept op korte termijn de interne werkgroep samen, om ons verder te kunnen positioneren in het verloop van het dossier.

Laura Speeckaert en Ann-Sophie Decroos, regioconsulenten