gbg

Rechter velt salomonsoordeel in GLB-zaak

31 maart 2023

De kortgedingrechter in Brussel heeft zich op 29 maart uitgesproken in de procedure die de landbouworganisaties en een 20-tal landbouwers tegen de Vlaamse overheid hadden ingeleid wegens het uitblijven van de goedkeuring en uitvoering van het Vlaams Strategisch GLB-plan door de Vlaamse Regering.

De kortgedingrechter deed op woensdag 29 maart een uitspraak. De rechter aanvaardt in eerste instantie het belang van de landbouworganisaties om in rechtszaken op te komen voor het collectief belang van hun leden. Dat is alvast een opsteker. De rechter hield vervolgens ook rekening met het feit dat de Vlaamse Regering gedurende de kortgedingprocedure finaal toch is overgegaan tot de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van het GLB-plan en ook het e-loket werd opengesteld. Daardoor werd de zaak “opgelost”.

De kortgedingrechter meent dan ook dat hij zich niet verder hoeft uit te spreken wegens het wegvallen van het hoogdringend karakter van de zaak. De vordering werd om die reden afgewezen. Toch gaf de rechter in zijn vonnis ook uitdrukkelijk gehoor aan bezorgdheden van de sector. Zo erkent de kortgedingrechter dat de landbouworganisaties en landbouwers “niet zonder grond lijken aan te voeren dat het laattijdig uitvoeren van het strategisch GLB-plan hen ernstige nadelen zou kunnen berokkenen”. De rechter velde dan ook een salomonsoordeel waarbij er geen winnaars of verliezers werden aangeduid.

Bron: Boerenbond.